Úrok 7,80 % p.a.

Výše ročního úroku

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.5.2021

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace

Společnost Wero Energy a.s. se specializuje na zpracování energetických studií, studií proveditelnosti tepelného hospodářství, možnostmi energetických řešení a fyzickými audity společností. Mezi významné klienty patří např. Lázně Bohdaneč, Jánské lázně a další. Díky aplikaci metody EPC pro garantovanou návratnost energetických investic formou provozních úspor (popsáno níže) hledá společnost formou dluhopisů prostředky na profinancování dalších energetických zakázek.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU100 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE100 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
7,80% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.5.2021
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUPovolena – omezena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2018

Jak využijeme získané prostředky?

  • Profinancování energetických zakázek

  • Možnost realizovat více energetických zakázek

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

  • Dlouholeté zkušenosti a znalosti trhu v ČR a zahraničí

  • Stálý příjem z dlouhodobých smluv (smlouvy uzavřeny na více než 10 let)

  • Spolupráce s týmem špičkových odborníků VŠB či ČVUT

  • Garance dotačními tituly EU

Charakteristika metod EPC / EC

Metoda EPC (Energy Performance Contracting)

Tato metoda je založena na splácení vložených finančních prostředků úsporami energie, které vzniknou při snížení energetické náročnosti spotřebičů nebo systémů podniků, budov, škol, nemocnic atd.

Metoda EC (Energy Contracting)

Metoda je založena na splácení vložených finančních prostředků platbami za dodávané teplo. Jde především o projekty modernizace systémů centrálního zásobování teplem obcí a měst. Tyto projekty znamenají rekonstrukci kotelen, rozvodných tepelných sítí a domovních předávacích stanic

Významné realizované projekty

Detailní informace o emisi

EMITENTWero Energy a.s.
NÁZEV EMISEDluhopisy EPC – projekty úsporných opatření se zaručeným výnosem
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU100 000,00 Kč
ÚROK
7,80 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ100 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ35 měsíců od data emise
DATUM SPLATNOSTI31.5.2021
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUPovoleno – omezeno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena – omezena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2018
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Wero Energy

Společnost WERO & CONSULTING s.r.o působí na trhu od roku 2011 a od roku 2013 se věnuje aktivitám v oblasti energetiky a to zejména projektům vedoucím k úsporám v provozech menších a středních podniků. Nedílnou součástí aktivit je poradenství pro správné využití dotací. V roce 2018 se společnost stává součástí Wero Energy a.s. Po dobu existence společnost realizovala projekty v hodnotě přesahující 300 mil. Kč. Společnost realizovala významné projekty pro firmy jako např. Jánské Lázně, Nemocnice Brandýs nad Labem, Vítkovice Heavy Machinery a další.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním, inzertním a administrativním prostorem, který zpřístupňuje informace o dluhopisech široké veřejnosti a umožňuje uživatelům propojení mezi emitenty dluhopisů a investory a pomáhá emitentům při správě jejich emisí. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného smluvního vztahu mezi emitentem dluhopisu a investorem a nelze jej považovat za poskytovatele investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů