Charakteristika společnosti

Skupina Epic Group má dlouhodobou zkušenost s investicemi v růných oborech. Vždy se snaží rozvíjet a podporovat hodnoty a principy, na kterých stojí ekonomický úspěch. Jsou to iniciativa, kreativita, podnikatelský duch a globální pohled. Největší investicí jsou proto lidé, se kterými pracují. Cílem společnosti je dosahovat vysoké návratnosti investic, díky odpovědnému a rozhodnému přístupu k realizaci vybraných investičních projektů.

Název společnostiEpic Group, s.r.o.
AdresaKorunní 2569/108, Vinohrady, Praha 10
06425305
WWWwww.epicgroup.cz

Vedení společnosti

Patrik Hořeňovský

Ředitel obchodního rozvoje společnosti

Spoluzakladatel společnosti EPIC Group a DH Capitals. Podnikatel, který aktivně vyhledává a finančně se podílí na projektech se skrytým investičním potenciálem. Díky tomu nachází obchodní příležitosti i tam, kde je ostatní přehlížejí, nebo je považují za nezajímavé. Působil v úzkém vedení společností Purum s.r.o., Purum Kraft holding a.s., SC Technology. Podílel se na mnohých projektech jak v ČR, tak i zejména v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a Gruzii.

Aktuálně nabízené dluhopisy Epic Group, s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Sun Pearls 8/20218,00 % p.a.1. 2. 202120 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů