Charakteristika skupiny IVORY Group

IVORY Group a.s. je investiční skupinou zaměřující se na všechny oblasti výroby energie z biomasy – od produkce pelet, přes jejich distribuci až po spalování ve vlastních zdrojích. Cílovou skupinou zákazníků je každý, kdo se potýká s vysokými náklady na výrobu tepla a ohřev TÚV z důvodu zastarání zdroje tepla, vysokých provozních nákladů či ekologických dopadů provozu zdroje.

Název společnostiIVORY Group a.s.
AdresaU Slovanky 1388/5, Libeň, 182 00 Praha 8
26226651
WWWwww.ivoryenergy.cz

Případové studie IVORY Group

Největší objem zakázek společností tvoří státní sektor. Financuje, projektuje, staví a následně provozuje tepelné zdroje pro kraje i obce, ale také průmyslové areály, horské hotely či bytové domy. Aktuálně provozuje 25 tepelných zdrojů s kumulovaným výkonem převyšujícím 12MW. Ročně vyrobí a dodá 80 000 GJ tepla více než 1500 domácnostem, nemocnicím, školám či domovům pro seniory.

Vybudování centrálního zdroje tepla sídliště Příbramsko

Cílem projektu bylo vybudování efektivně a ekologicky fungujícího centrálního zdroje na dřevní pelety na sídlišti v obci na Příbramsku, který nahradil původní neefektivní a zastaralé tepelné hospodářství na LTO. Velikost zdroje 400 kW.

Řešení tepelného hospodářství v nemocnici na Příbramsku

Cílem projektu byla optimalizace provozu tepelného hospodářství nemocnice na Příbramsku. Výrobu tepla zajišťuje kotel na dřevní pelety o výkonu 1,2 MW.

Projektové společnosti IVORY Group

Součástí skupiny IVORY Group jsou následující projektové společnosti.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním, inzertním a administrativním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech široké veřejnosti a umožňuje uživatelům platformy kontakt s emitenty a částečně pomáhá emitentům při správě jejich emisí. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů