Charakteristika společnosti

4Trans Factoring s.r.o. je česká společnost zaměřující se na faktoring dopravních společností. Faktoring je způsob provozního financování, který umožňuje firmám zkrátit splatnost faktur – většinou z 60 dní na 1 hodinu. 4Trans svým klientům zlepšuje finanční situaci již třetím rokem a k dnešku eviduje více jak 16 tis. proplacených faktur v celkové hodnotě přes 250 mil. kč. Za tuto dobu se společnost silně etablovala v oboru a zajistila si důvěru svých klientů i obchodních partnerů.

Modelový příklad fungování 4Trans:

Firma Transport a.s. poskytuje přepravní služby a jako drtivá většina menších přepravců na tuzemském trhu je nucena vystavovat za své služby faktury se splatností 60 až 90 dní.  Takto dlouhá prodleva mezi provedením přepravy a získáním peněz znemožňuje společnosti dále podnikat, neboť by musela z vlastních rezerv (které většina menších dopravců nemá) hradit provozní náklady spojené s přepravou (palivo, mzdy řidičů apod.). Další přepravu tak může provést až po tom, co obdrží dohodnutou sumu, tedy až za dva měsíce. Takto by dokázala za rok provést maximálně 6 přeprav, což společnosti zpravidla nevydělá dostatek prostředků pro pokrytí fixních nákladů na leasing vozidel, mzdy či pojištění.

4Trans Factoring ozdraví finance společnosti Transport a.s. tím, že faktury s dlouhou splatností odkoupí okamžitě po vystavení a jejich úhradu bude po odběratelích společnosti Transport a.s. požadovat ve vlastní režii. Transport a.s. obdrží peníze do 1 hodiny od vystavení a může bezprostředně po skončení jedné přepravy realizovat další – beze strachu o nedostatek provozní hotovosti. Díky 4Trans se může společnost naplno věnovat svému podnikání!

Název společnosti4Trans Factoring s.r.o.
AdresaKarmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 – Malá strana
06760881
Základní kapitál1 000 000,- Kč
WWWwww.4trans.cz

Bonitní odběratelé

4 Trans factoring s.r.o. odkupuje pouze faktury za těmi subjekty, které jsou důkladně prověřeny risk oddělením. Příklady některých vysoce bonitních odběratelů:

Jak o službě hovoří zákaznící?

Aktuálně nabízené dluhopisy 4Trans Factoring s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis 4Trans 8,1/368,10 % p.a.31.12.20235 000,-KčDetail dluhopisu

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů