• Pro emitenty

  Pro zájemce o emise dluhopisů a  jejich marketingovou podporu

Nové prezentace dluhopisů od emitentů

 • Future Farming 06/2022

  Úrok 8,40 % p.a.
  Minimální výše investice 50 000
  Připisování úroků kvartálně
  Splatnost dluhopisu 01.06.2022

  Rozvoj společnosti pro uspokojení rostoucí poptávky

 • Nanotechnologie – roušky 2021

  Úrok 9,10%
  Minimální výše investice 25 000
  Připisování úroků měsíčně
  Splatnost dluhopisu 21.07.2022

  Tvorba výrobní linky na vlastním pozemku pro výrobu obličejových roušek

 • AMAZING 8,9 / 2021

  Úrok 8,90%
  Minimální výše investice 25 000
  Připisování úroků měsíčně
  Splatnost dluhopisu 01.06.2021

  Na zajištění a zvýšení skladových zásob

Českédluhopisy.cz v médiích

Korporátní dluhopisy na portálu českédluhopisy.cz

Prezentujeme firemní dluhopisy vybraných českých společností a nabízíme jejich administrativní a marketingovou podporu. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz nenese odpovědnost ani neručí ani jinak nepřebírá odpovědnost za obsah, správnost a úplnost inzerovaných informací uveřejněných na platformě, neboť veškeré tyto informace jsou poskytovány výlučně emitenty příslušných dluhopisů.

Dluhopisová kalkulačka

Kontaktní údaje

 • Telefon

  +420 770 163 226

 • Email

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním, inzertním a administrativním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech široké veřejnosti a umožňuje uživatelům platformy kontakt s emitenty a částečně pomáhá emitentům při správě jejich emisí. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů. Při provozování platformy nám pomáhají soubory cookie. Používáním platformy vyjadřujete souhlas.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů