Nová videa emitentů

Co vás ve videu čeká

Soyka má jako jediná společnost v Evropě ucelenou výrobu čerstvých produktů z organické rakouské soji…

Nové prezentace dluhopisů od emitentů

 • Rozvoj sociálního podnikání

  Úrok 16,00%
  Minimální výše investice 20 000
  Připisování úroků čtvrtletně
  Splatnost dluhopisu 1.5.2026

  Na rozvoj společnosti v dalších regionech

 • BUBBU I. 7,5/2028

  Úrok 12,50%
  Minimální výše investice 50 000
  Připisování úroků ročně
  Splatnost dluhopisu 14.7.2028

  Na nákup a modernizaci hotelového rezortu v Chorvatsku

 • BYDLENÍ Fulnek 12,24|2026

  Úrok 12,24%
  Minimální výše investice 20 000
  Připisování úroků měsíčně
  Splatnost dluhopisu 24.11.2026

  Na rozvoj vlastních spravovaných nemovitostí primárně projektu REZIDENCE pod zámkem

Českédluhopisy.cz v médiích

Korporátní dluhopisy na portálu českédluhopisy.cz

Prezentujeme firemní dluhopisy vybraných českých společností a nabízíme jejich administrativní a marketingovou podporu. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz nenese odpovědnost ani neručí ani jinak nepřebírá odpovědnost za obsah, správnost a úplnost inzerovaných informací uveřejněných na platformě, neboť veškeré tyto informace jsou poskytovány výlučně emitenty příslušných dluhopisů.

Dluhopisová kalkulačka

Kontaktní údaje

 • Telefon

  +420 770 163 226

 • Email

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů