Nové prezentace dluhopisů od emitentů

 • San Anton Farm 8,4

  Úrok 8,40 % p.a.
  Minimální výše investice 25 000
  Připisování úroků kvartálně
  Splatnost dluhopisu 30.11.2021

  Tvorba vysoce profitabilní borůvkové plantáže na vlastních pozemcích

 • Sun Pearls 8/2021

  Úrok 8,00 % p.a.
  Minimální výše investice 20 000
  Připisování úroků kvartálně
  Splatnost dluhopisu 1.2.2021

  Další vývoj automatických nástřikových kabin a expanzi do zahraničí

 • Ekologická likvidace 2021

  Úrok 8,90% + bonus
  Minimální výše investice 25 000
  Připisování úroků měsíčně
  Splatnost dluhopisu 21.2.2021

  Nákup technologie a příslušenství na zpracování plastů

Českédluhopisy.cz v médiích

Korporátní dluhopisy na portálu českédluhopisy.cz

Prezentujeme firemní dluhopisy vybraných českých společností a nabízíme jejich administrativní a marketingovou podporu. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz nenese odpovědnost ani neručí ani jinak nepřebírá odpovědnost za obsah, správnost a úplnost inzerovaných informací uveřejněných na platformě, neboť veškeré tyto informace jsou poskytovány výlučně emitenty příslušných dluhopisů.

Dluhopisová kalkulačka

Kontaktní údaje

 • Telefon

  +420 770 163 226

 • Email

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním, inzertním a administrativním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech široké veřejnosti a umožňuje uživatelům platformy kontakt s emitenty a částečně pomáhá emitentům při správě jejich emisí. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů. Při provozování platformy nám pomáhají soubory cookie. Používáním platformy vyjadřujete souhlas.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů