Zprávy a novinky ze světa emisí českých dluhopisů

,

Emitent nabyl za uplynulý měsíc několik nemovitostí [Real Luxembourg]

Skupina Real Luxembourg nabyla za uplynulý měsíc následující nemovitosti:

,

Nový firemní dluhopis [RMR tech]

Novým emitentem je společnost RMR tech s.r.o., která se od roku 2017 věnuje výstavbě lodních kontejnerů. Nyní na základě nabytých zkušeností a navázání spolupráce s www.stavimezkontejenru.cz chystá společný projekt na výstavbu komunitního městečka.

, ,

Emitent začal dodávat své výrobky do řetězce obchodů Sklizeno [Soyka]

Soyka je zase o něco blíže svým zákazníkům. V květnu zahájila spolupráci s řetězcem obchodů Sklizeno, kam začala dodávat své výrobky.

,

Emitent dokončil své zařízení Envilogic [Environment Holding]

Technologická investiční společnost Environment Holding, a.s. dokončila své zařízení Envilogic a zkompletovala do fáze distribučního provedení. Zařízení je instalováno v inteligentních kontejnerových modulech, které jsou logisticky efektivní a dají se dopravit kamkoliv po světě.