Zprávy a novinky ze světa emisí českých dluhopisů

, ,

Emitent splatil další emisi v plné výši [Quick Stop Car]

Emitent Quick Stop Car s.r.o. splatil další ze svých emisí v plné výši: Quick Stop Car 5q/22. Emise tak byla splacena řádně v termínu k 31.7.2022.

,

Emitent má zajištěné vstupy pro výrobu i zajištěný odběr [KD Chemiko]

KD Chemiko s.r.o. má zajištěné vstupy pro výrobu i zajištěný odběr jakékoliv dodaného množství PYROLYTICKÉHO OLEJE. O všem nás informoval přímo CEO společnosti, Ing. Dalibor Večerka:

,

Emitent zvítězil ve výběrovém řízení generálního dodavatele velké nemocnice [Detalon Realty 1]

Společnost Detalon, s.r.o. ze skupiny DETALON zvítězila ve výběrovém řízení generálního dodavatele velké nemocnice na dodávku dekorativního pásu na ochranu zdi a opěrného zábradlí v délce 1252 m plus veškeré související příslušenství.

,

Realizace solární elektrárny probíhají v souladu s časovým plánem [Energetická výstavba]

Emise Energetická Výstavba 11,5/2025 i financovaná realizace solární elektrárny probíhají v souladu s časovým plánem. Energetická výstavba s.r.o. má již naskladněno 75% celkového potřebného objemu solárních panelů a komponentů potřebných k instalaci a provozu – střídače, optimizéry a další.

,

Emitent efektivně komunikuje s klienty tváří v tvář [KD Chemiko]

KD Chemiko s.r.o. efektivně komunikuje s klienty tváří v tvář. O novém přístupu komunikace nás informoval přímo CEO společnosti, Ing. Dalibor Večerka: