Investice do dluhopisů

Korporátní dluhopisy jsou cenné papíry emitenta (společnost vydávající dluhopisy), který se zavazuje k vyplácení pravidelných výnosů a zpětnému odkupu dluhopisu v určený čas tomu, kdo si dluhopis zakoupil.

VÝHODY PLYNOUCÍ Z NÁKUPU DLUHOPISŮ

  • Vysoké fixní úroky

    V dnešní době nízkých úroků na spořících účtech a termínovaných vkladech jsou investice do dluhopisů zajímavou příležitostí.

  • Výplaty výnosů chodí pravidelně

    Výnosy z dluhopisů (kupony) jsou vypláceny na váš účet pravidelně, několikrát ročně, dle emisních podmínek. (většinou je stanovena měsíční/kvartální/pololetní frekvence výplat)

  • Již dopředu víte kolik přesně vyděláte

    Jednoduše můžete plánovat jak s výnosy naložíte. Všechny termíny výplat jsou pevně stanoveny.