Využití podpory z Evropských a strukturálních fondů

Realizovaných skrz Operační program Praha – pól růstu ČR

V roce 2020 získala společnost České dluhopisové tržiště s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes Specializované vouchery na kreativní služby – 2. výzva. Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607

Podpora byla mířena na účast firmy Story TLRS s.r.o. na projekt „Explainer videa pro ceskedluhopisy.cz“ v Praze za účelem podpoření reputace naší mladé a dynamicky se rozvíjející společnosti České dluhopisové tržiště s.r.o. Cílem projektu je pomocí explainer videí propagovat společnost a její projekt ceskedluhopisy.cz. Očekávaným výstupem jsou 2 explainer videa (včetně tvorby scénáře, zajištění natáčecích lokací, castingu, natáčení a postprodukce), která v krátkém čase dokážou produkt srozumitelně vysvětlit zákazníkovi a budou sloužit k propagaci značky v rámci webu i sociálních sítí.

Projekt „Explainer videa pro ceskedluhopisy.cz“ je spolufinancován Evropskou unií.

Důležité odkazy: