Charakteristika společnosti

ANILO TRADE SE je výrobce přípravků s dezinfekčními – antibakteriálními a antivirovými účinky. Výrobky jsou vyráběny a distribuovány pod obchodní značkou DISIN. Specializuje se na přípravky vhodné jak svým balením tak svou účelovostí pro prodej v prodejních automatech.

Malé prodejní automaty společnost nakupuje v Číně a přepracovává je pro svoje potřeby v ČR, velké prodejní automaty nakupuje u španělského výrobce JOFEMAR, se kterým připravuje dohodu o umístění automatů s prostředky DISIN ve všech 42 místech světa, kde má JOFEMAR obchodní zastoupení. Je to dáno skutečností, že DISIN má světově unikátní antibakteriální a antivirové účinky. Menší automat je určen pro prodej safet (jednorázové papírové kapesníčky s dezinfekčním obsahem) a nebo pro prodej gelu s antibakteriálními účinky v objemu 50ml, větší automat má 54 výdejních pozic a v jeho obsahu je zboží primárně zaměřené na dezinfekci a sekundárně na mimořádné situace (dámská hygiena, pleny, náplasti, léky, voda). Společnost nemá a zatím nechce mít vlastní výrobu, tu zajišťují externí výrobci na základě Smlouvy o spolupráci.

Ing. Vladan Janovský, CEO společnosti komentuje: „Téma dezinfekce je v dnešní době velmi moderní a podle názoru tvůrců projektu se po opadnutí aktuálního strachu z virů spotřeba dezinfekčních prostředků sice sníží, ale zároveň  se ustálí na určité úrovni a ta bude jistě mnohem větší než byla úroveň před krizí. Vytváří to prostor pro nové výrobce – ale na trhu zůstanou jen ti kteří čas využili k posílení obchodních  kanálů a kontraktů. A také Ti kteří budou mít to co nemají jiní – a tady je prostor pro malé výrobce, kteří mohou experimentovat s různými vůněmi a nebo vyrábět pro své klienty menší série výrobků, často v brandu klienta. ANILO TRADE SE je toho příkladem.

Název společnostiANILO TRADE SE
AdresaČeskomoravská 2255/12a, Libeň, 190 00 Praha 9
02856735
Základní kapitál3 300 000,- Kč
WWWwww.anilotrade.cz

Dezinfekce Disin

K dezinfekci společnost používá PHMG kationtový polymer který díky svým jedinečným vlastnostem má ve spojení s alkyl (C12-C16) silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a houbám. Neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat a rostlin. Nedráždí oči ani sliznice a nezpůsobuje alergické reakce. Ošetřením ve formě aerosolu vznikne na povrchu velmi tenká polymerová vrstva s dlouhodobou ochranou. Přípravek Je baktericidní (G+ a G- bakterie včetně MRSA), virucidní (včetně Poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus), tuberkulocidní, mykobaktericidní (M. terrae, M. avium), fungicidní a algicidní. Eliminuje pachy a alergeny.
Je účinný proti viru prasečí a ptačí chřipky.

PHMG (Polyhexamethylenguanidin) – kationtový polymer nemá žádný zápach typický pro dezinfekce a neničí, oproti chlórovým, alkoholovým či aldehydickým přípravkům, jakékoli povrchy.

Disin splňuje ATESTY polymerové dezinfekce:

  • TESTOVÁNÍ BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
  • TESTOVÁNÍ VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI
  • TESTOVÁNÍ MYKOBAKTERICIDNÍ A TUBERKULOCIDNÍ ÚČINNOSTI
  • REVOLUČNÍ BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCE, KTERÁ VYDRŽÍ AŽ 21 DNŮ.

  • Jejich aplikaci neprovází nepříjemný pach agresivních chemikálií

  • Ředitelné roztoky na bázi polymeru PHMG

  • zcela nezávadné i při dlouhodobém používání a to i pro děti a domácí zvířata

  • BEZ OBSAHU CHLÓRU, ALKOHOLU, ALDEHYDŮ A FENOLŮ!

  • nepoškozují žádné ošetřované materiály a jsou nehořlavé!

Dluhopisy společnosti ANILO TRADE SE

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dezinfekce 8,4%8,40 % p.a.15.10.202325 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů