Charakteristika společnosti

Eminent Ateliér Impala – sociální podnik s.r.o. zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Posláním společnosti je pomoci klientům, kteří jsou na trhu práce těžce uplatnitelní tak, aby našli své místo na trhu práce a mohli vynikat v činnostech v oblasti drobné ruční práce, která je baví a přináší radost a zároveň je důležitá v rámci sociálního podnikání.

Chráněná pracoviště společnosti se nacházejí ve Zlíně, Hodoníně, Kyjově, Klášterci nad Ohří a nově také v Opavě, a poskytují zázemí a možnosti přivýdělku více než 200 zaměstnancům.

Název společnostiAteliér Impala – sociální podnik s.r.o.
AdresaRoháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
28566564
Základní kapitál200 000,- Kč
WWW www.atelier-impala.cz

Zkušenosti společnosti

Ateliér Impala – sociální podnik s.r.o. má 20 let zkušeností v sociálním podnikání. Provozuje několika poboček, pomáhá místním samosprávám s uplatněním hendikepovaných osob na trhu práce.

Ve společnosti existuje celá řada osob, která nemůže ze zdravotních důvodu pracovat na plný úvazek, a díky tomu je společnost schopna pokrýt potřeby místních samospráv na regionální úrovni a dát pracovní příležitost i těm osobám, které mohou do zaměstnání docházet jen na zkrácený úvazek.

Dluhopisy společnosti

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Rozvoj sociálního podnikání16,00 % p.a.1.5.202620 000,- KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů