Charakteristika společnosti

Společnost Bee Capital s.r.o. a přidružený projekt Chytrých Rekonstrukcí vznikl za účelem sloučení investičních a realitních aktivit z předchozích spoluprací na podobných projektech tvz. “Pod jednu střechu”.

Z předchozích let společnost spolupracuje s menšími a ověřenými lokálními specialisty, které využívá pro samotné realizace. Díky tomu nemusí spoléhat pouze na jednoho dodavatele a je schopna efektivně pracovat na několika projektech zároveň.

Zkušenosti z investičního sektoru společnost využívá tak, aby maximálně ochránila svěřené finanční prostředky. Ty poté následně zhodnocuje pouze tam, kde to má skutečně smysl.

Název společnostiBee Capital s.r.o.
AdresaRybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
14166321
Základní kapitál1 000 000,- Kč
WWW www.chytrerekonstrukce.cz

Zkušenosti společnosti

Tým společnosti tvoří zkušení specialisté nejen z oblasti stavebních a rekonstrukčních prací, ale také investičního a realitního odvětví jako celku. Za posledních 5 let se podíleli v součtu na vyšších desítkách projektů a nyní tyto zkušenosti systematicky zhodnocují pod jednou střechou jako Chytré Rekonstrukce. Společně již zhodnotili nejen vlastní finanční prostředky, ale také prostředky stálých investorů.

Dluhopisy společnosti

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
CHYTRÉ REKONSTRUKCE 11,9/2511,90 % p.a.31.8.202525 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů