Charakteristika společnosti

Emitent Best Bohemia Capital, a.s., člen Best Bohemia Group, je mladá, dynamická společnost zaměřená na výkon a kvalitu poskytovaných služeb. Poskytuje služby v oblasti zajištění kapitálu pro realizaci vybraných projektů jak v rámci skupiny Best Bohemia Group, tak i jejích klientů. Best Bohemia Capital, stejně jako celá skupina, aktivně rozšiřuje své aktivity a vyhledává nové příležitosti.

Investice směřují zejména do stavebních a developerských projektů, nových technologií, obchodu se zdravotními a ochrannými pomůckami, automobilového průmyslu a v neposlední řadě do laboratorních služeb a alternativních zdrojů energií.

Název společnostiBest Bohemia Capital a.s.
AdresaŽerotínova 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha 3
09167030
Základní kapitál20 000 000,- Kč
WWWwww.bestbohemiacapital.com

Klíčové osoby týmu

Ing. Martin Pivoda
Manažer projektu

Fanoušek obchodování, budování a podnikání ve všech formách. Zaměřuje se na podporu a realizaci smysluplných nápadů, záměrů a projektů, v komerční i v neziskové sféře. Mezi významnými projekty, na kterých se podílel, bylo vybudování franšízové sítě 50 poboček Partners market, včetně zastupování ve správní radě České asociace franchisingu a řízení projektu EUKI – rozvoj obnovitelných zdrojů ČR pod Svazem moderní energetiky.

Ing. Eliška Netíková
Předsedkyně správní rady 

Hlavní leadr společnosti. Špičková manažerka s profesionální a přirozenou vlastností vést, rozhodovat, řídit a orientovat se i v těch nejnáročnějších obchodních případech s intuitivní schopností najít vždy to pravé řešení.

Dluhopisy společnosti Best Bohemia Capital a.s.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
BBC Lab 10,5/2510,50 % p.a.31.12.202525 000,-KčDetail dluhopisu

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů