Charakteristika společnosti

Bubbu s.r.o. zaměstnává více než 75 lidí a je jedním z největších dodavatelů úklidových služeb pro soukromé vlakové a autobusové dopravce na Slovensku a v Čechách. Společnost také provozuje ruční automyčku, detailingové studio a tepovací servis pro domácnosti. Od roku 2020 Bubbu s.r.o. provozuje pronájem vlastních mobilních dovolenkových domů a pronájem jachet v Chorvatsku.

Název společnostiBubbu s.r.o.
AdresaAlejová 2, Košice – mestská čásť juh 040 11, Slovensko
47965568
WWW www.bubbu.sk

Zkušenosti společnosti

Společnost BUBBU, s.r.o. od roku 2014 provozuje úklidový servis v Evropě (Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Česko, Chorvatsko). Od roku 2020 provozuje i prázdninové domy v Chorvatsku v počtu 29 a zároveň se zaměřuje na akvizici hotelů a prázdninových domů, jejich modernizaci, provoz a zkvalitnění služeb. Dalším segmentem je pronájem luxusních jachet převážně v oblasti Chorvatska.

Dluhopisy společnosti

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
BUBBU I. 7,5/20287,5 % p.a.14.7.202850 000,- KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů