Charakteristika společnosti

Společnost BYDLENÍ Fulnek s.r.o. je součástí investiční skupiny Vci, která se zaměřuje na investice do nemovitostních, firemních a jiných zajímavých investičních projektů.

V oblasti nemovitostí se specializuje na projekty revitalizace objektů a přípravy území pro další rozvoj. Často cílí na tzv. brownfield projekty, tedy území či objekty, které již neslouží původnímu účelu, jedná se zejména o objekty zchátralé a zanedbané. Mimo to, že projekty musí dávat ekonomický smysl, je pro skupinu důležité, aby měly i jinou přidanou hodnotu. Do nemovitostí tak vnáší nové funkce, které přináší trvalou udržitelnost s citem pro danou lokalitu. Výsledkem je dokonalá synergie projektů v lokalitě naší působnosti.

Společnost BYDLENÍ Fulnek s.r.o. je určena primárně ke správě a rozvoji rezidenčních nemovitostních projektů v Moravskoslezském kraji.

V lokalitě vlastní a provozuje více než dvacítku bytových jednotek. Navíc aktuálně připravuje tři projekty nájemního bydlení v rozsahu 60 bytových jednotek s rozpočtem výstavby přesahující 100 mil. Kč. V regionu investiční skupina Vci vlastní a provozuje více než 25 000 m2 komerčních ploch.

Název společnostiBYDLENÍ Fulnek s.r.o.
AdresaÚžická 32, 250 70 Odolena Voda
09965441
WWW www.v-ci.cz

Zkušenosti společnosti

Tým je tvořen pěti klíčovými pracovníky z oblasti investic a výstavby. V součtu tento tým v posledních 15 letech úspěšně realizoval investiční nemovitostní záměry v celkové hodnotě přesahující miliardu Kč.

Klíčoví pracovníci mají intenzivní zkušenosti právě s řízením brownfield projektů, do kterých spadá také projekt REZIDENCE pod zámkem a další nemovitostní portfolio této dluhopisové emise.

Dluhopisy společnosti

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
BYDLENÍ Fulnek 12,24|202612,24 % p.a.24.11.202620 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů