Charakteristika společnosti

Emitent Carbo projekt Morava s.r.o. je dceřinou společností společnosti Uhlí Morava s.r.o., která je významným obchodníkem s uhlím v Moravskoslezském kraji. Provozuje 3 vlastní uhelné sklady a dvě franšízové provozovny. Společnost Uhlí Morava s.r.o. v posledních letech dosahovala obratu přes 50 milionů korun.

Záměr společnosti

Záměr společnosti je specializace na velkoobchod s uhlím a vlastní třídící linkou pro zvýšení kvality a výnosu z prodávaného uhlí. Díky vysokým odběrům mateřské společnosti Uhlí Morava s.r.o. má emitent vypočtený vysoký výnos z vlastního odběru a rozšíření velkoobchodu je bráno jako bonus. Další výhodou, kterou společnost prodejem emise získá, je kapitál pro nákup uhlí u zahraničních dodavatelů. Díky tomu se výrazně sníží i nákupní cena uhlí a společnost generuje vyšší zisk.

Název společnostiCarbo projekt Morava s.r.o.
AdresaOldřišov, Opavská 94, PSČ 747 33
07576099
WWWwww.carbo-projekt-morava.cz
Ručitelské prohlášeníKe stažení

Napsali o nás

Aktuálně nabízené dluhopisy Carbo projekt Morava s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Uhlí 20228,50 % p.a.20.1.202225 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů