Charakteristika skupiny Charles Bridge

Skupina Charles Bridge má dlouhodobou zkušenost s investicemi do rezidenčních nemovitostí a zemědělské půdy. Specializuje se na vyhledávání vhodných nákupů podhodnocených nemovitostí především prostřednictvím rozsáhlé sítě spolupracujících realitních kanceláří a nákupů v aukcích. Tím vytváří pro investory jedinečnou příležitost investovat do nemovitostních projektů již od 100.000 Kč. Skupina je také známá svým investičním fondem Charles Bridge.

Fond Charles Bridge je renomovaný fond kvalifikovaných investorů s pětiletou historií a tradicí každoročních kladných výsledků pro své investory. Zakládající partneři fondu Sven Subotič, Jan Kaška a Jan Rohrbacher budou plnit v projektu Charles Bridge Real Estate primárně roli capital risingu a dozorování investic. Díky svým analytickým zkušenostem se budou aktivně podílet na identifikaci zajímavých investičních příležitostí.

Název společnostiCharles Bridge Real Estate a.s.
AdresaHvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
06221491
WWWhttp://chbrealestate.cz

Proč investovat do Charles Bridge Real Estate?

  • Tým investorů a analytiků s mnohaletými zkušenostmi v oboru

  • Dluhopisy se použijí na nákup nemovitostí, které budou majetkem společnosti

  • Možnost předčasného splacení dluhopisu po třetím roce investice

  • Společnost dobře známa díky svému investičnímu fondu Charles Bridge

Klíčoví lidé Charles Bridge

Sven Subotič

Sven Subotič

Sven Subotič započal kariéru v Ernst & Young v oddělení auditu. Poté nastoupil do investiční společnosti Wood & Co., kde působil v oddělení Equity Sales. Tam měl převážně na starost korporátní klientelu. Mezi jinými například Aegon či Morgan Stanley.

Miroslav Šíma

Miroslav Šíma

Miroslav Šíma má dlouhodobé zkušenosti s investicemi do rezidenčních a komerčních výnosových nemovitostí. Zaměřuje se primárně na nákupy v dražbách, aukcích a výběrových řízeních v regionech s nízkou nezaměstnaností a také na oblasti s očekávaným růstem cen nemovitostí.

Jan Rohrbacher

Jan Rohrbacher

Jan Rohrbacher je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po řadu let je aktivním obchodníkem, zejména na poli burzovních opcí a futures. Zkušenosti získal v brokerské společnosti XTB, kde se podílel na vývoji obchodních platforem pro derivátové trhy a řízení obchodního týmu.

Jan Kaška

Jan Kaška

Jan Kaška získal pracovní zkušenosti ve společnosti Deloitte v oblasti management consultingu nebo v jednom z prvních českých global macro hedge fondů, kde byl převážně zodpovědný za investiční výzkum. V Advisory Boardu Charles Bridge je převážně zodpovědný za makroekonomický výzkum.

Aktuálně nabízené dluhopisy Charles Bridge Real Estate

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Charles Bridge RE 5/20225% p.a.1.8.2022 + možnost předčasného splacení100 000,-KčDluhopis vyprodán
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů