Charakteristika společnosti ČPH ENERGY

Společnost ČPH ENERGY s.r.o. vyla vytvořena s cílem snížit náklady za spotřebu silové elektřiny velkoobchodním nákupem na energetických trzích. Cílová skupina klientů jsou převážně společnosti skupiny Český průmyslový holding a.s., ale také ostatní klienti z řad převážně menších a středních podnikatelských subjektů.

Název společnostiČPH ENERGY s.r.o.
AdresaHavelská 500/25, Staré Město, 110 00 Praha
03546578
WWWwww.cphenergy.cz

Proč investovat do společnosti ČPH ENERGY?

Ziskovost společnosti ČPH ENERGY je zajištěna dostatečným klientským zázemím ze strany mateřské společnosti Český průmyslový holding a.s, ale také ostatními klienti z řad převážně menších a středních podnikatelských subjektů.

Někteří z odběratelů ČPH ENERGY

Aktuálně nabízené dluhopisy ČPH ENERGY

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Energetický dodavatel 7,8/247,80 % p.a. + bonusy29.2.20205000,-KčDetailní informace
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů