Charakteristika společnosti SCNS CEE

Emitentem korporátních dluhopisů je česká společnost SCNS CEE s.r.o., mateřská společnost akciové společnosti SimpleCell Networks Slovakia, která je jediným národním operátorem revoluční mobilní sítě pro Internet věcí Sigfox. Její činnost byla zahájena v polovině roku 2016 a do dnešního dne pokryla sítí 92% území Slovenska a získala významné zákazníky z oblasti energetických společností, vodárenských společností a IT integrátorů. Pod obchodní značkou SimpleCell jsou provozované mimo jiné sítě Sigfox v České republice, na Slovensku, ve Švýcarsku (pod značkou Heliot).

Název společnostiSCNS CEE s.r.o.
AdresaRybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
04920104
WWWwww.scnscee.cz

Tým stojící za společností

Michal Pavlas

Michal Pavlas

Michal po studiích ekonomie v Praze a St.Gallen (CH) vedl soukromou strukturu ECPI, která spravovala investice do nemovitostí a energetiky. Michal je jednatel SCNS CEE sr.o. a předseda představenstva společnosti SimpleCell Networks a.s. zodpovědný za finance, strategii a hlavní zákazníky sítě Sigfox na Slovensku.

Martin Komínek

Martin Komínek

Martin je provozním ředitelem společnosti SimpleCell Networks Slovakia. Je zkušený profesionál se zkušenostmi s národním i mezinárodním prostředí ve firmách, jako jsou Ness, Corinex, Siemens, Hewlett Packard. Martin byl zodpovědný za založení pobočky na Středním východě v Dubaji, SAE včetně otevření kanceláře, rozvoj vztahů a uvedení produktu na trh.

Petr Šec

Petr Šec

Petr působí na českém a slovenském trhu již 25 let v oblasti marketingu, prodeje, médií a vývoje produktů. Je neexekutivním ředitelem společnosti BBDO Praha. Kromě toho je majitel a evangelista současného umění v regionu střední a východní Evropy prostřednictvím Galerie DSC. Kromě toho, že je investorem SCNS CEE s.r.o je jeho klíčová kompetence v rámci společnosti SimpleCell Networks Slovakia v marketingové komunikaci.

Igor Šmucr

Igor Šmucr

Igor je zkušený vrcholový manažer se zkušeností energetické společnosti ČEZ, kde působil řadu let jako ředitel zákaznických služeb ČEZ Kromě toho, že je spoluvlastníkem a členem představenstva společnosti SimpleCell Networks Slovakia, pracuje v poradní funkci v oblasti velkých energetik.

Svatoslav Kylar

Svatoslav Kylar

Svatoslav je partnerem poradensské společnosti Grant Thorton. Jeho zkušenost leží ve veřejné správě, službách Telco / ICT a poradenských službách.

Zákazníci využívající sigfox

Napsali o nás

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním, inzertním a administrativním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech široké veřejnosti a umožňuje uživatelům platformy kontakt s emitenty a částečně pomáhá emitentům při správě jejich emisí. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů