Výnos 8,10 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2023

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

4Trans Factoring s.r.o. je česká společnost zaměřující se na faktoring dopravních společností. Faktoring je způsob provozního financování, který umožňuje firmám zkrátit splatnost faktur – většinou z 60 dní na 1 hodinu. 4Trans svým klientům zlepšuje finanční situaci již třetím rokem a k dnešku eviduje více jak 16 tis. proplacených faktur v celkové hodnotě přes 250 mil. kč. Za tuto dobu se společnost silně etablovala v oboru a zajistila si důvěru svých klientů i obchodních partnerů.

Modelový příklad fungování 4Trans:

Firma Transport s.r.o. poskytuje přepravní služby a jako drtivá většina menších přepravců na tuzemském trhu je nucena vystavovat za své služby faktury se splatností 60 až 90 dní.  Takto dlouhá prodleva mezi provedením přepravy a získáním peněz znemožňuje společnosti dále podnikat, neboť by musela z vlastních rezerv (které většina menších dopravců nemá) hradit provozní náklady spojené s přepravou (palivo, mzdy řidičů apod.). Další přepravu tak může provést až po tom, co obdrží dohodnutou sumu, tedy až za dva měsíce. Takto by dokázala za rok provést maximálně 6 přeprav, což společnosti zpravidla nevydělá dostatek prostředků pro pokrytí fixních nákladů na leasing vozidel, mzdy či pojištění.

4Trans Factoring ozdraví finance společnosti Transport s.r.o. tím, že faktury s dlouhou splatností odkoupí okamžitě po vystavení a jejich úhradu bude po odběratelích společnosti Transport s.r.o. požadovat ve vlastní režii. Transport s.r.o. obdrží peníze do 1 hodiny od vystavení a může bezprostředně po skončení jedné přepravy realizovat další – beze strachu o nedostatek provozní hotovosti. Díky 4Trans se může společnost naplno věnovat svému podnikání!

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU5 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE5 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 7,5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003529257
ÚROK
8,10% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno, nejdříve po 1 roce
STAV EMISEÚpis zahájen 1.1.2021

Jak využijeme získané prostředky?

 • JAKO PROSTŘEDKY PRO FINANCOVÁNÍ FAKTUR

  Prostředky budou použity zejména na financování hlavní podnikatelské činnosti – faktoringu, resp. proplácení faktur. Načerpání finančních zdrojů umožní společnosti zvýšit objem realizovaných obchodů a tím i výdělku.

 • NA DOKONČENÍ AUTOMATIZACE KLIENTSKÉHO SYSTÉMU

  Úplná automatizace klientského systému umožní společnosti nabízet ještě přívětivější, srozumitelnější a zejména výrazně rychlejší službu, než kterou jsou schopny nabízet banky, jejichž služby jsou administrativně náročné a zdlouhavé. Automatizace navíc šetří náklady a zvyšuje kapacitu přijatých obchodů – je tak skvělým nástrojem pro zvýšení výnosů.

 • Integrace s účetními a dopravními softwary

  Prostředky budou dále použity na provedení integrace do externích systémů – převážně účetních a dopravních softwarů.  Spojením s moderními platformami, které zajišťují pro klienty společnosti účetnictví a vyhledávají dopravní zakázky, získá společnost o svých klientech perfektní přehled a významně tak zvýší bezpečnost investovaných prostředků.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • ZVÝŠENÍ OBJEMU FINANCOVANÝCH OBCHODŮ

  Díky investovaným prostředkům do financování faktur a do rozvoje systémů dojde k dynamickému růstu společnosti. Vzrostou jak objemy obchodů, tak efektivnost a jedinečnost nabízených služeb.

 • EXPANZE NA DALŠÍ EVROPSKÉ TRHY

  Společnost má zájem na rozšíření své působnosti na další evropské trhy, zejména v oblasti střední a západní Evropy. Vzhledem k neexistenci obdobné služby v sousedních zemích společnost identifikovala masivní trh, který není obsloužen.

  Expanzí na zahraniční trhy Společnost zvýší objem financovaných obchodů a tím i generovaný zisk.

Nabízené služby

 • FINANCOVÁNÍ MALÝCH FAKTUR

  Financují faktury již od 2.000 Kč nebo 80 EUR

 • TO, CO BANKY NEFINANCUJÍ

  Bez závazku minimálního objemu faktur

 • RYCHLÉ PLATBY

  Faktury jsou běžně propláceny do jedné hodiny

 • AUTODOPRAVA

  Specializace na faktoring v oblasti autodopravy

Posílení bezpečnosti faktoringu

Bezpečnost podnikání je zajištěna několika způsoby. V prvé řadě tím, že při odkupu faktury je vyplacena pouze část její hodnoty, ve většině případů 70%. Zbylých 30% je s odečtením faktoringového poplatku vyplaceno až po úhradě dlužníkem jako doplatek, tj. za 2-3 měsíce. Z těchto doplatků je tak vytvářena rezerva. Další úroveň krytí zajišťuje pojišťovna, která kryje drtivou většinu odkoupených faktur, tj. pokud nedojde k zaplacení faktury dlužníkem pojišťovna za něj zaplatí 85% z hodnoty faktury. Bezpečnost bude významně zvýšena také skrze plánované integrace do dopravních a účetních platforem.

Společnost je pomocí těchto nástrojů schopna podnikat prakticky beze ztrát a každoročně roste.

Bonitní odběratelé

4 Trans Factoring s.r.o. odkupuje pouze faktury za těmi subjekty, které jsou důkladně prověřeny risk oddělením. Příklady některých vysoce bonitních odběratelů:

Detailní informace o emisi

EMITENT4Trans Factoring s.r.o.
NÁZEV EMISE4Trans 8,1/36
CELKOVÝ OBJEM EMISE7 500 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU5 000,00 Kč
ÚROK
8,10% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ5 000,00 Kč
ISINCZ0003529257
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.12.2023
DATUM SPLATNOSTI31.12.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.1.2021
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti 4Trans Factoring s.r.o.

4Trans Factoring s.r.o. je česká společnost zaměřující se na faktoring dopravních společností. Faktoring je způsob provozního financování, který umožňuje firmám zkrátit splatnost faktur – většinou z 60 dní na 1 hodinu. 4Trans svým klientům zlepšuje finanční situaci již třetím rokem a k dnešku eviduje více jak 16 tis. proplacených faktur v celkové hodnotě přes 250 mil. kč. Za tuto dobu se společnost silně etablovala v oboru a zajistila si důvěru svých klientů i obchodních partnerů.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů