Úrok 7,20 % p.a.

Výše ročního úroku

Pololetní výplaty

Každé pololetí obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.4.2020

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Dluhopisy společnosti Crane Health & Beauty přináší zajímavou možnost jak bezpečně a s aktraktivním výnosem zhodnotit svá aktiva. Záměrem společnosti Crane Health & Beauty s.r.o. je vybudování rehabilitačního, wellness & sauna centra v přízemí nového bytového komplexu v Uhříněvsi u Starého mlýna.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE10 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 20 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK7,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUpololetně
DATUM SPLATNOSTI30.4.2020
STAV EMISEÚpis zahájen 1.5.2017

Detailní informace o emisi

EMITENTCrane Health & Beauty s.r.o.
NÁZEV EMISECrane HEALTH 7,2 / 36
CELKOVÝ OBJEM EMISE20 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,00 Kč
ÚROK7,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUpololetně
EMISNÍ KURZ10 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.7.2018
DATUM SPLATNOSTI30.4.2020
FORMA DLUHOPISUCenný papír na jméno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.5.2017
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Výhodou investice do našich dluhopisů je nulový vstupní poplatek a jednoduchý proces nákupu. Spočítejte si jaké výnosy budete pravidelně získávat.

EMITENT DLUHOPISŮ A ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ

Dceřiná společnost Crane Health & Beauty s.r.o. je součástí investiční skupiny Crane Capital a.s. Tato skupina investuje do široké škály projektů a stává se většinovým vlastníkem. Referenčním projektem je akvizice a následná revitalizace továrny na výrobu ekologických paliv v Dýšině u Plzně.

Dluhopis je zajištěn nemovitostí centra včetně jejího vybavení a do-zajištěn majetkem mateřské společnosti Crane Capital a.s. v hodnotě desítek milionů korun

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů