Úrok 8,40 % p.a.

Výše ročního úroku

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 1.6.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Společnost Future Farming Private s.r.o. se zabývá vývojem s stavbou aquaponických farem a recirkulačních systémů chovu ryb. S vývojem aquaponie má více jak 6-ti leté zkušenosti a může tak zaručit funkčnost celého systému.

Díky aquaponii pěstují potraviny a chovají ryby té nejvyšší kvality za využití moderních technologií a přitom bez použití herbicidů, pesticidů a jakýchkoliv hnojiv. Zároveň bez vytěžování půdy na 20-30x menší ploše s 90% úsporou vody.

Bližší informace o aquaponii naleznete v letáku společnosti. (ke stažení zde)

Dle slov zakladatele asociace aquaponickych farem pana Michala Fojtíka “Chceme se podílet na tom, co jíme a v jakém prostředí žijeme

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE50 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,40%
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI1.6.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2018

Rozhovor obchodního ředitele firmy Frontman s prezidentem asociace aquaponických farem a zástupcem firmy Future Farming – podívejte se s námi do aquaponické farmy na to, jak fungují aquaponické systémy, jak se zde chovají ryby a co všechno je možné vypěstovat.

Aktuality z projektu

Jak využijeme získané prostředky?

 • Výstavba aquaponické technologie

  Jedna farma o rozloze 1.000 m2 vypěstuje stejný objem potravin jako 18.000 m2 pole a 20 hektarový rybník. Zajištění provozních nákladů jako je: elektřina, voda, plyn.

 • Nákup pozemků a budov

 • Násada a krmení pro ryby

 • Sadba zeleniny

  Sadba zeleniny vč. zajištění dopravy pro prodej

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Vysoká poptávka po čerstvých rybách

  Od roku 2004 do 2018 se konzumace ryb v ČR zvýšila o přibližně 55%. Toto číslo je výsledkem především stále rostoucího zájmu o zdravý životní styl, globalizace trhů a rozvoji národní importní politiky.

 • Vysoká poptávka po lokálně pěstovaných potravinách

  Studie evropské organizace Friends of the Earth Europe (2015) ukazuje, že 67% obyvatelstva zastává názor, že v jejich okolí není dostatek lokálních producentů a pěstitelů, tudíž se uchylují k ovoci a zelenině dostupné ze supermarketů. Necelá polovina dotazovaný ovšem odpověděla, že se snaží pravidelně nakupovat potraviny od zdejších farmářů.

 • Celoroční produkce potravin

  Produkce potravin je celoroční a je plně nezávislá na počasí, podnebí nebo klimatu.

 • Zajištěný odbyt produkce

Co je to Aquaponie?

Aquaponie je nový technologický systém, který spojuje chov ryb s pěstováním zeleniny. Ryby poskytují hnojivo rostlinám a rostliny čistí vodu rybám. Nepoužívají se žádná umělá hnojiva ani jiná agrochemie a spotřeba vody je pouhých 10% oproti jiným způsobům pěstování.

Produkce je zcela nezávislá na počasí, podnebí nebo klimatu a produkce je celoroční. Produkty jsou velmi zdravé, nutričně hodnotné a výnosy jsou nesrovnatelné s konvenčním zemědělstvím.

Jakou roli hrají rostliny?

Rostliny primárně čistí vodu, aby se mohla zpátky vracet rybám. Kořenový systém rostlin vytvoří ve vodě hustou síť mikrokořínků, které velice efektivně absorbují veškeré potřebné látky pro zdravý růst rostliny. Zároveň z vody odstranůjí dusíkaté látky, které by vadily rybám. Růst roslin je díky dostatku živin a přesně nastaveným podmínkám až o 30% rychlejší než v půdě.

Aquaponie v médiích

Detailní informace o emisi

EMITENTFuture Farming Private s.r.o.
NÁZEV EMISEDluhopis Future Farming 06/2022
PROJEKTAquaponie
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,00 Kč
ÚROK
8,40%
VÝPLATA ÚROKUkvartálně
EMISNÍ KURZ50 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ1.12.2019 s možností prodloužení
DATUM SPLATNOSTI1.6.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2018
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Výhodou investice do našich dluhopisů je nulový vstupní poplatek a jednoduchý proces nákupu. Spočítejte si, jaké výnosy budete pravidelně získávat. Navíc získáte výše zmíněné jednorázové bonusy.

O společnosti Future Farming Private s.r.o.

Aquaponické systémy Future Farming produkují vysoce kvalitní zeleninu a ryby bohaté na živiny. Díky aquaponii společnost zajišťuje pěstování vynikajících potravin v integrovaném systému bez půdy. Všechny produkty i veškeré vstupy do systému jsou testovány na přítomnost jakékoli kontaminace. Zárukou kvality jsou potom rozbory každé sklizně, jejihž výsledky jsou součástí balení produktu. Rozbory zajištujě Vysoká Škola Chemicko Technologická a její nejmodernější vybavení. Rozbory jsou naprosto nezávislé a jejich pravost i výsledky je možné si kdykoli ověřit. Future Farming přidává i další specifické vlastnosti ke svým produktům, aby naplnil filozofii revolučního přístupu k produkci potravin.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů