Výnos 11,90 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitentem je společnost For Planet s.r.o., která je přímým partnerem několika věhlasných společností působících v oblasti recyklace odpadu již témeř 20 let a to nejen v Česku, ale po celém světě.

Emise byla vytvořena v návaznosti na podepsaný dlouhodobý kontrakt na odběr autoplastů s automobilkou působící v dané oblasti. Na základě toho vznikne v bezprostředním dosahu výrobního závodu moderní areál na likvidaci a recyklaci autoplastů a následné využití vyprodukovaných druhotných surovin (palivo, plyn, uhlík).

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003540932
ÚROK
11,90% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.5.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Výroba a instalace recyklační jednotky a drtičky plastů

 • Revitalizace, modernizace a příprava areálu

  Funkční a zaběhlý areál (aktuální odhadnutá tržní hodnota fungujícího areálu se pohybuje mezi 75-100 mil. Kč.)

 • Nákup manipulačních a logistických zařízení

  Nákup manipulačních a logistických zařízení jako VZV, cisterny, nákladní vůz,…

 • Odborná průprava nových zaměstnanců

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Likvidační poplatky z recyklace odpadu

  Dlouhodobá smlouva s výrobním závodem na odběr autoplastů z výroby.

 • Produkce a prodej elektřiny z bio-paliva

 • Prodej bio-paliva

Zkušenosti společnosti

Zkušenosti a know-how společnosti vychází z několikaletého a dále probíhajícího výzkumu a vývoje technologie a aktivní činnosti v tomto oboru. Všichni členové vedení jsou vystudovaní inženýři a své dovednosti aplikují velmi úspěšně v praxi. Všechny projekty, které realizovali jsou ekonomicky aktivní a ziskové.

Detailní informace o emisi

EMITENTFor Planet s.r.o.
NÁZEV EMISERECYKLACE PLASTŮ Nošovice 11,9/25
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
11,90% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003540932
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.4.2025
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.5.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti For Planet s.r.o.

Emitentem je společnost For Planet s.r.o., která je přímým partnerem několika věhlasných společností působících v oblasti recyklace odpadu již témeř 20 let a to nejen v Česku, ale po celém světě.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů