Charakteristika společnosti

DOBRÁ REKONSTRUKCE s.r.o. je mladá společnost, která prochází obdobím rychlého růstu. Dlouhodobým cílem společnosti je zvyšovat komfort bydlení pro lidi a snižovat energetickou náročnost nemovitostí. Mezi hlavní činnosti patří provázení investora celým procesem rekonstrukce od základního průzkumu stavu nemovitosti, přes zpracování projektu, posouzení finančních možností a sestavení realistického rozpočtu, vyhledání možných dotací a jejich kompletní vyřízení, výběr vhodné a důvěryhodné stavební firmy schopné plnit svoje závazky, až po stavební dozor.

Připravila pro majitele nemovitostí praktický manuál, jak se zorientovat v nabídkách projekčních nebo stavebních firem a úspěšně zvládnout celý komplikovaný proces rekonstrukce. Společnost má za sebou mnoho úspěšně zrealizovaných zakázek a desítky v různých fázích rozpracovanosti.

Název společnostiDOBRÁ REKONSTRUKCE s.r.o.
AdresaNa úseku 2360/3, Strašnice, 100 00 Praha 10
05256861
DIČCZ05256861
WWWwww.dobrarekonstrukce.cz

Klíčové osoby týmu

Tomáš Grec, MPA

Marketingový ředitel

leader a vizionář, zaměřen na budování systémů tvorby aktiv

Pavel Borský

Jednatel společnosti

zaměřen na realizaci a technická řešení projektů

Mgr. Miroslav Chalupecký

Obchodní ředitel

zaměřen na podnikání, obchod, prodej služeb a networking

Ing. Richard Balogh

Finanční ředitel

zaměřen na financování projektů, finanční plány a dotace

Dluhopisy společnosti DOBRÁ REKONSTRUKCE s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dobrá rekonstrukce 8,0/238,00 % p.a.30.11.202310 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů