Charakteristika společnosti

Emitent Energetická výstavba, s.r.o. se vyprofiloval ze tří technických týmů, které se zabývaly instalacemi FVE od roku 2008. V portfoliu instalací jsou standardní FVE na rodinných domech, ale i větší FVE na provozních budovách a velké fotovoltaické farmy na volných plochách. Realizované instalace jsou na území České republiky, ale i v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Polsku a na Slovensku. V současné době probíhá renesance v instalacích obnovitelných zdrojů a společnost Energetická výstavba s.r.o. nestojí stranou. Aktivně se zapojuje do procesu naplnění závazků vůči EU a vytváří nové projekty FVE.

Název společnostiEnergetická výstavba s.r.o.
AdresaRoháčova 145/14, 130 00 Praha 3
09508716
DIČCZ09508716
Základní kapitál1 000 000,- Kč
WWW www.energetickavystavba.cz

Zkušenosti společnosti

Zkušenosti týmu společnosti s instalacemi fotovoltaických elektráren jsou za dobu působnosti 13-ti let a rozmanitosti jednotlivých instalací velké. Společnost má za sebou přes 300 instalací na rodinných domech s FVE od 2,5 do 10 kW s/bez baterií. Provozní, administrativní, sportovní a další budovy s FVE od 10 do 200 kW s/bez baterií přes 100 instalací. Dále např. instalaci 30 MW na Volných plochách s FVE od 1 do 5 MW.

Zkušenosti společnosti

Zkušenosti týmu společnosti s instalacemi fotovoltaických elektráren jsou za dobu působnosti 13-ti let a rozmanitosti jednotlivých instalací velké. Společnost má za sebou přes 300 instalací na rodinných domech s FVE od 2,5 do 10 kW s/bez baterií. Provozní, administrativní, sportovní a další budovy s FVE od 10 do 200 kW s/bez baterií přes 100 instalací. Dále např. instalaci 30 MW na Volných plochách s FVE od 1 do 5 MW.

Dluhopisy společnosti Energetická výstavba s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Energetická výstavba 11,5/202511,50 % p.a.31.12.202525 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů