Charakteristika společnosti

Společnost Engramo Software a.s. se je ryze česká společnost s výhradně českým kapitálem, která se zabývá moderními počítačem asistovanými technologiemi ve vzdělávání. Jejím jediným vlastníkem je holdingová společnost Engramo Group a.s., do jejíhož portfolia spadají vyvinuté jazykové aplikace Engramo English.

Engramo je v inovativních vzdělávacích technologiích aktivní od roku 2015. Svými produkty nabízí alternativní online a kombinované vzdělávání pomocí technologicky vyspělých algoritmů. Efektivita výuky s pomocí chytrých algoritmů umožňuje rychleji vstřebávat nové znalosti, systematicky je upevňovat a přetavovat je v aktivní znalosti použitelné v praxi.

Vyvinuté jazykové aplikace Engramo English stojí nejen na pilířích inovativních technologií, ale také na širokém základu výukového materiálu. Objemem zpracovaného učiva pro utvrzování nabytých znalostí se řadí k největším na světě svého druhu. Učivo vzniklo pomocí lingvistických metod práce s korpusy jazyka a odráží tak skutečný používaný jazyk a jeho kvalitu garantuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Primární kurz postavený na technologiích Engramo se zaměřuje na pokročilé studenty angličtiny, pro které je Engramo English při zlepšování nad úroveň B2 efektivním nástrojem bez ohledu na jejich rodný jazyk.

Název společnostiEngramo Software a.s.
AdresaU Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
14208296
DIČCZ14208296
Základní kapitál2 016 000,- Kč
WWW www.engramo.com

Mezera na trhu

Společnost Engramo investuje do inovací v jednom z nejdynamičtějších trhů. Revoluce v digitálním vzděláváním urychlená pandemií je celosvětovým tématem a se stále větší dostupnostní vysokorychlostního internetu dělá segment atraktivní nejen studenty, školy, ale také pro investory. Engramo svými produkty v EdTech segmentu zaplňuje mezeru ve vzdělávání v anglickém jazyce pro pokročilé, kde je nabídka (narozdíl od nabídky pro začátečníky a falešné začátečníky) stále velmi omezená.

Engramo klade důraz na škálovatelnost všech svých řešení pro efektivní expanzi do zahraničí. Jak využitím metodických postupů (plné ponoření studenta do cílového jazyka), tak volbou cílové skupiny je možno oslovovat zahraniční klientelu se stejným produktem, který není třeba lokalizovat. I to dělá produkt Engramo English nejen unikátním v globálním měřítku, ale umožňuje v budoucnu rozšíření základny uživatelů o studenty i dalších jazyků (čínština, španělština, atp.).

Dluhopisy společnosti Engramo Software a.s.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Engramo 12,2/202512,20 % p.a.30.6.202510 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů