Charakteristika společnosti ENTEF group

Společnost ENTEF group s.r.o. se zabývá financováním projektů a zakázek pro velké subjekty v oblasti energetiky, osvětlení, telekomunikací, zabezpečovacích systémů a nemovitostí. V rámci našich obchodních vazeb jsou to odvětví, kterým dokonale rozumíme a jsme schopni pro své partnery a klienty připravit rychlé a individuální řešení na míru.

Název společnostiENTEF group s.r.o.
AdresaDyjská 845/4, 19600 Praha
28933320

Proč investovat do společnosti ENTEF group?

Společnost ENTEF group s.r.o. byla založena v roce 2009 jako zprostředkovatel a poskytovatel specializovaných řešení v oblasti ENergetiky, TElekomunikací a Financí. Tyto obory má také v počátečních písmenech v názvu společnosti. Po letech se firma transformovala na oblast finančního řešení pro dané segmenty a přidala do svých oborů také osvětlení a zabezpečovací systémy. Tyto konzervativní obory dávají klientům a potenciálním partnerům jistotu stability, spokojenosti a dlouhodobé spolupráce.

Reference společnosti ENTEF group

Aktuálně nabízené dluhopisy ENTEF group

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Energetika a osvětlení 7,8/367,80 % p.a. + bonusy10.12.20205000,-KčDluhopis vyprodán
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů