Charakteristika společnosti

Společnost Envilogic, s.r.o. byla vytvořena jako dceřiná provozní a distribuční společnost investiční skupiny Environment Holding, a.s. výhradně pro výrobu, distribuci a provoz vlastních zařízení pro ekologickou recyklaci (likvidaci) odpadu, které plně nahrazují neekologické způsoby nakládání s odpady jako je spalování či skládkování. Společnost cítí zodpovědnost za budoucnost planety a stav životního prostředí kolem nás. To, co vytváří nejsou pouze technologie, zařízení a areály pro recyklaci odpadu, ale také kompletní infrastruktura, nové pracovní pozice, nové příležitosti pro soukromé investory, obce, regiony i jednotlivé státy. Ekonomicky stabilní a výnosný model podnikání v oblasti ekologie a životního prostředí.

Název společnostiEnvilogic s.r.o.
AdresaKaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha
25667912
Základní kapitál125 000,- Kč
WWWwww.envilogic.cz

Funkční předváděcí zařízení Envilogic

Dluhopisy společnosti Envilogic s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Envilogic 8,9/20248,90 % p.a.31.12.202425 000,-KčDetail dluhopisu
ENVILOGIC 8,90/248,90 % p.a.30.9.202325 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů