Charakteristika společnosti

Společnost Environment Holding a.s. se zabývá činnostmi v oblasti životního prostředí. V součné době se zaměřuje hlavně na nakládání s odpady a jejich následné zpracování.

Naše planeta produkuje miliony tun odpadů denně,které buď skončí na skladkách,ve spalovně nebo v oceánu. Společnost se rozhodla s tím něco udělat, proto se spojila se skupinou vědců a firem, díky čemuž začínají uvádět na světový trh unikátní řešení zpracování plastů, pneumatik a komunálního odpadu. Vše čistě a ekologicky bez škodlivých látek, které by měly vliv na naše ovzduší a běžný život flóry a fauny.

Na vývoji pracovali intenzivně přez 10let a podařilo se jim vyvinout unikátní certifikované zařízení, které je schopné zpracovat až 120t plastů denně, pneumatik a komunálního odpadu ekologicky zejména na výrobu el.energie, které je neustále nedostatek.

Název společnostiEnvironment Holding a.s.
AdresaRevoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
09304703
Základní kapitál2 000 000,- Kč
WWWwww.enviroholding.cz

Navázána spolupráce v Senegalu

Jedno z prvních plně funkčních zařízení bude instalováno v Senegalu, kde jsou již finálně domluvené veškeré podmínky spolupráce.

Aktuálně nabízené dluhopisy Environment Holding a.s.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
ENVIRONMENT 8,90/248,90 % p.a.30.11.202225 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů