Charakteristika společnosti

Emitentem dluhopisu je společnost Healthy Invest s.r.o., která má více než dvacetiletou historii v rámci inovativního vývoje ultrazvukových technologií v oblasti medicíny.

Zakladatel a majitel firmy, který zdědil vášeň pro technologii ultrazvuku po svém otci, aktivně přispívá k průkopnickým inovacím v odvětví. S podporou dvou zkušených lékařů, z nichž jeden má více než dvanáctiletou praxi v diagnostické medicíně a druhý specializovaný technologický přístup s více než osmiletým zázemím v oblasti CT a diagnostických zařízení, emitent kombinuje odborné znalosti s praxí. Společnost se také vyznačuje úspěšnou implementací svých technologií v zahraničí a diverzifikovaným přístupem k inovacím.

Název společnostiHealthy Invest s.r.o.
AdresaSmetanovo nábřeží 197/26, 110 00 Praha 1 – Staré Město
19415681
Základní kapitál1 000 000,- Kč
WWW www.healthyinvest.cz

Zkušenosti společnosti

Společnost se může pyšnit úspěšnou implementací svých ultrazvukových technologií v zdravotnických zařízeních i v zahraničí. Tato zkušenost potvrzuje nejen technologickou excelenci vlastních produktů, ale také schopnost účinně reagovat na specifické potřeby různých trhů.

Kromě medicínského sektoru firma představila svou technologickou excelenci v jiných odvětvích, jako je průmyslová inspekce a výzkum. Rozmanitá zkušenost společnosti poskytuje důkaz o všestrannosti vlastního řešení a schopnosti přizpůsobit se různým odvětvím lidské činnosti.

Dluhopisy společnosti

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Healthy Invest 13,2/202613,20 % p.a.31.12.202625 000,- KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů