Charakteristika společnosti Jan Antonín

JAN ANTONÍN akciová společnost se zabývá podporou malého a středního podnikaní. Základní kapitál společnosti je 30 mil. korun a je součástí Českého průmyslového holdingu a.s. JAN ANTONÍN akciová
společnost vznikla na základě vysoké poptávky veřejnosti, klientů a obchodních partnerů, po různých formách financování a dalšího rozvoje jejich společností. Na základě této poptávky připravujeme projekt
expresního proplácení faktur dodavatelům. Tento projekt bude důležitou finanční podporou a bude poskytovat krátkodobé finance pro živnostníky, malé a střední podniky.

Název společnostiJAN ANTONÍN akciová společnost
AdresaPrimátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8
07190671
WWWwww.janantonin.cz

Proč investovat do společnosti

Podporujeme živnostníky, malé a střední podnikání, napomáháme rozvoji a udržitelnosti českého podnikání. Jsme součástí stabilního a zajištěného holdingu.

Aktuálně nabízené dluhopisy Jan Antonín

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Jan Antonín 8,40/248,40 % p.a. + bonusy19.6.20205 000,-KčDluhopis vyprodán
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů