Charakteristika společnosti

Emitent KD Chemiko s.r.o. je společnost, která se zabývá výrobou paliva z recyklátu vytvořeného z odpadů. Emitent bude rovněž výrobcem materialů, které jsou z recyklovaných odpadů (gumy a plastů) a které jsou certifikovaným výrobkem dle České státní normy. Zároveň do budoucna plánuje dodávky svých výrobků do stavebnictví a do energetického průmyslu.

Název společnostiKD Chemiko s.r.o.
AdresaVáclavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1
09754032
Základní kapitál200 000,- Kč
WWWwww.kdchemiko.cz

Zkušenosti společnosti

Společnost má za sebou tým odborníků kteří mají s podobnými projekty, jejich budováním a provozem zkušenosti z Evropy i ze zahraničí. Jedná se zejména o recyklaci odpadních olejů, odpadní gumové pryže a plastů. 

Dluhopisy společnosti KD Chemiko s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
KD CHEMIKO 13,50/2413,50 % p.a.1.6.202425 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů