Charakteristika společnosti

Společnost LOGeco s.r.o. je technologická společnost, která se zabývá vývojem a výrobou nových materiálů. Jedním ze zařízení je unikátní technologie na výrobu ochranných roušek, filtrů a respirátorů z aktivního nanouhlíku struktury CCC. LOGeco s.r.o. disponuje unikátními technologiemi, patentově chráněnými, umožňujícími vyrábět nano-uhlík typu CCC z odpadních plastů.

Název společnostiLOGeco s.r.o.
AdresaVodičkova 791/41 110 00 Praha 1 – Nové Město
07035004
Základní kapitál10 000 000,- Kč
WWWwww.ecolog.space

Partneři společnosti

Společnost LOGeco s.r.o. se ve spolupráci s partnery, např. společnostmi ERVO, UNIPETROL – UniCRE, TESLA Electronics/Siemens, a za podpory Evropské unie, už několik let zabývá vývojem moderních technologií, které, v souladu s principy Cirkulární ekonomiky umožňují z odpadních materiálů vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Technologie vyvinuté společností LOGeco jsou v současné době instalovány v Angole, Beninu, Tchadu, Rusku, Makedonii, probíhá příprava v Německu, VIetnamu a dalších 12 státech.

Dluhopisy společnosti CARS 4×4 s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
NANO-UHLÍK 9,49,40 % p.a.31.3.202525 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů