Charakteristika společnosti

Emitent MMTB GROUP s.r.o. se zabývá výhradně demoličními a recyklačními pracemi. Ve společnosti přesně vědí, co která demolice obnáší, co se může pokazit a na co si dát pozor a kde jsou největší rizika při těchto demolicích. Za své zákazníky vyřizují veškerá potřebná povolení, odpojení přívody energií a hlavně spolehlivě zabezpečí okolí. Následně veškerý odpad po demolici odvezou a také ekologicky zlikvidují.

Společnost je dlouhodobě prosperující bez minimálních ztrát.

Název společnostiMMTB GROUP s.r.o.
AdresaVojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
24755630
DIČCZ24755630
Základní kapitál200 000,- Kč
WWW www.mmtbgroup.com

Zkušenosti společnosti

Společnost má bohaté zkušenosti nejen s demolicemi, přepravou a likvidací odpadu, ale také se stavbou objektů všech typů včetně úprav terénu.

Dluhopisy společnosti MMTB GROUP s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
MMTB GROUP 10,4/2510,40 % p.a.31.3.202510 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů