Charakteristika společnosti

Emitentem je společnost Nanovia, která vlastní jedinečné know-how a výsledky 15-ti letého vývoje a výzkumu na poli výroby nano materiálů a laminátů pod světově známou obchodní značkou NANOVIA.

Společnost přichází s unikátním nanomateriálem, který zásadně mění dosavadní pohledu na filtrace vzduchu a zachycení částic o velikosti Max 100 nM.(COVID-19). Společnost dlouhodobě spolupracuje s univerzitou UJEP Ústí na Labem a společně vyvinuli nanovlákno, které je před stuhnutím obohaceno o antimikrobiální látky, které zneškodní jakékoli patogeny. Jinými slovy na této membráně se nemnoží plísně, viry a bakterie. Nevzniká tedy ve filtraci žádný negativní vliv jako je množení patogenů. Řada dnešních filtrací filtruje pod dosavadními normami, jen tyto normy jsou tvořeny pouze na částice o velikosti 300 nM. NANOVIA VIRUS KILLER materiál je opatřen patentem z roku 2017 a nyní jej společnost uvádí na celosvětový trh. (Patent ke stažení zde)

Název společnostiNANOVIA s.r.o.
AdresaRybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
27381277
DIČCZ27381277
Základní kapitál200 000,- Kč
WWW www.nanovia.org

Materiál NANOVIA VIRUS KILLER

Nanovia Virus Killer materiál je již dnes ve výrobě unikátních respirátorů FFP3, které mají zajistit maximální ochranu. Díky této membráně, z použitých respirátorů nevzniká nebezpečný odpad. Materiál získal patent jako výsledek 3 letého výzkumu a vývoje. Killer je navíc vícevrstvý textilní laminát o alespoň dvěma nanovlákennými vrstvami z polymerního roztoku polyamidu (PA6 or PVDF). Nanovlákenná vrstva obsahuje antimikrobiální látky s objemovou koncentrací: A) 0,1 – 1,0% CHX nebo 0,5 – 3% DTAB (vzduchové filtry). Neobsahuje žádné alergeny ani zdraví nebezpečné látky, přičemž Všechny materiály použité ve výrobku jsou vyrobeny v EU.

Dluhopisy společnosti NANOVIA s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Nanovia 10,7/202510,70 % p.a.31.12.202525 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů