Charakteristika společnosti

Skupina Old-Age Care vznikla před třemi lety za účelem poskytování sociálních služeb terénní formou. Naše služby poskytujeme v České republice, na Slovensku, ve Spolkové republice Německo a v Rakousku. Cílem námi poskytovaných služeb je, aby náš klient mohl strávit klidné stáří v rámci svého vlastního domova, který si dlouhá léta pracně budoval. Námi poskytované služby tvoří alternativu k tzv. ambulantním a pobytovám službám, které představují již zásadní změnu v životě seniora. Poptávka po terénních sociálních službách roste ruku v ruce se stárnutím naší populace, uspěchaným životním stylem a snahou dětí zajistit jejich rodičům co nejdůstojnější a nejkomfortnější stáří.

Cílem naší skupiny je přinášet zkušenosti získané v zahraničí na náš domácí trh a zvyšovat tak kvalitu našich služeb a spokojenost našich zákazníků.

Název společnostiOLD-AGE CARE GROUP s.r.o.
AdresaSchweitzerova 84/50, Povel, 779 00 Olomouc
08918431
WWWwww.oldagecare.cz

Členy asociací

Aktuálně nabízené dluhopisy OLD-AGE CARE GROUP s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Old-Age Care CZ I/20208,50 % p.a.31.3.202420 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů