Charakteristika společnosti

Emitentem je společnost Perfekcie Credit s.r.o., která se již pátým rokem zabývá poskytováním zajištěných podnikatelských úvěrů, odkupem nemovitostí s následným pronájmem nebo jejich prodejem. Od bankovních i nebankovních institucí odkupuje pohledávky zajištěné zástavním právem v prvním pořadí k prodeji v dražbách a také výkupem spoluvlastnických podílů na nemovitostech k následnému prodeji nemovitosti jako celku.

Společnost fungovala předchozí léta jako sdružení nezávislých investorů v rámci kterého probíhalo financování podnikatelské činnosti. Minulý rok došlo k transformaci a veškeré podnikatelské aktivity se zaštítili pod hlavičku společnosti Perfekcie Credit s.r.o.

Název společnostiPerfekcie Credit s.r.o.
AdresaTrnitá 500/9, 602 00 Brno
11724137
DIČCZ11724137
WWW www.perfekcie.cz

Zkušenosti společnosti

Perfekcie Credit s.r.o. dokáže díky dlouholetým zkušenostem na realitním a finančním trhu pravidelně velice nadstandardně zhodnocovat klientům jejich peníze prostřednictvím investicí, které jsou kryté nemovitým majetkem. Dokáže tak zajistit návratnost finančním prostředků a díky zajištění nemovitostmi minimalizovat rizika.

Dluhopisy společnosti Perfekcie Credit s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Perfekcie credit 9,6/20259,60 % p.a.30.6.202525 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů