Charakteristika společnosti

Společnost P&F Company s.r.o. má dvě frakce zaměření své působnosti.

Prvotní frakcí je nabídka služeb zejména v oblasti personálního zajištění různých eventových akcí. Má databázi personálu čítající přes 300 kontaktů, se kterými pracují dle dohody na přípravě a zajištění chodů různých prezentačních formátů akcí. Působnost společnosti začala v roce 2016 a přetrvává dodnes v automobilovém průmyslu. Společnost je schopna zajistit prostřednictvím personálu, CRM sytému, celkovou logistiku, GPS monitoring, správu a údržbu vozového parku. Specializuje se na prezentace nových automobilů a jejich následnou péči v udržení čistoty a plné provozuschopnosti, jak v tuzemsku, tak i zahraničí. Společnost od svého vzniku prošla také svým vývojem a díky získáni certifikace ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2016 začátkem roku 2019, potvrzuje svoji kvalitu a úroveň nastavených služeb.

Druhotnou frakcí a čerstvě vznikající, je frakce výrobků. Do této frakce se promítá její schopnost a plná profesionalita v koncovém prodeji. Kde pracuje s prodejem výrobků značek Brunox, Menzerna a RB Industrie.

Název společnostiP&F Company s.r.o.
AdresaRybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
4981391
WWWwww.pfcompany.cz

Klíčové osoby týmu

František Provodovský

Majitel a CEO společnosti

František se pohybuje na manažerských v automobilovém průmyslu, ve kterém se našel a působí posledních 6,5 let. Před 3 lety se rozhodl navíc k pozici obchodního ředitele ve společnosti RB, založit vlastní společnost, která působí zejména v oblasti služeb. Ve společnosti RB je od prvopočátku a tuto společnost na trhu v podstatě spoluzaložil a zprovoznil. Začal pracovat na rozvinutí značky Brunox a postupně přidával další značky, se kterými pracuje na tuzemském a slovenském trhu. Po necelých 5 letech by se rád posunul a s nynějším majitelem se dohodl na odkoupení všech značek, převzetí veškerého importu a distribuce.

Jelikož se pohybuje v tomto segmentu trhu, ví, že má další možnosti, jak zvýšit naši působnost na trhu, rozvinout etablované značky a hlavně i nadále rozšiřovat působnost společnosti díky novým zastoupením, které připravujeme.

Ve volném čase se věnuje zejména rodině. Jeho koníčkem je práce a řízení vozu, takže v něm tráví při cestování napříč evropskými státy hodně času.

Ing. Miroslav Matis

Provozní ředitel společnosti

Míroslav je vystudovaný logistik a bývalí armádní příslušník, ovšem posledních 6 let působí také v automobilovém průmyslu služeb.  Má ve všech oblastech obrovskou disciplínu a spolehlivý přístup. Věnuje se zejména přípravě projektů a jejích následnému vyhodnocení. Ve své svěřené oblasti spravuje běžný chod společnost, připravuje nábor nových kolegů, následující agendy a veškeré potřebné záležitosti, které firma potřebuje.

Ve svém volném času se věnuje rodině a posilovně.

Certifikace

Společnost se specilizuje na prezentace nových automobilů a jejich následnou péči v udržení čistoty a plné provozuschopnosti, jak v tuzemsku, tak i zahraničí.  Společnost PFC od svého vzniku prošla také svým vývojem a díky získáni certifikace ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2016 začátkem roku 2019, potvrzuje svoji kvalitu a úroveň nastavených služeb. Neustále tak pracuje na všech aspektech spolupráce s vidinou zlepšení.

Aktuálně nabízené dluhopisy P&F Company s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis PFC akvizice obchodních značek9,20 % p.a.30.4.202220 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním, inzertním a administrativním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech široké veřejnosti a umožňuje uživatelům platformy kontakt s emitenty a částečně pomáhá emitentům při správě jejich emisí. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů