Charakteristika společnosti

PFC Invest je skupina českých investorů, s nimiž investujete do skutečných projektů, na které si můžete sáhnout. Žádné vzdušné zámky. Vaše investice společnost kryje vlastním majetkem, jehož hodnota převyšuje všechny investice partnerů. Společnost má zkušenosti s investováním do realitních projektů, investuje do startupů i zavedených firem. Společnost vytváří vlastní investiční developerské projekty.

Název společnostiPFC Invest s.r.o.
AdresaRybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
08854424
WWWwww.pfcinvest.cz

Investiční zaměření společnosti

Dluhopisy PFC Invest

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Dostupné bydlení I 8,8/248,80 % p.a.18.11.202425 000,-KčDetail dluhopisu
Dluhopis PFC Invest 8,98,90 % p.a.30.11.202325 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů