Charakteristika společnosti

Emitent Plynbio s.r.o. zapadá do konceptu obnovitelných zdrojů, kterému se ve společnosti dlouhodobě věnují. Plyn je a bude jedním z nejdůležitějších zdrojů energie. Proto se Plynbio s.r.o. zaměřila na jeho získávání a následný prodej do sítě.

Cílem společnosti je navrhovat a budovat environmentální projekty a insfrastrukturu s velmi stabilní a výnosnou ekonomikou, které vyvrací mýty o tom, že zelené projekty nejsou ekonomicky výdělečné. Na základě toho jsou vysoce atraktivní pro malé i velké investory, kteří tak pomáhají rozvíjet tuto oblast. Za klíčové považuje budování infrastruktury napříč EU. K dnešnímu dni patří do souboru firem, které již aktivně budují a jejíž činnost dalece přesahuje hranice České republiky.

Název společnostiPlynbio s.r.o.
AdresaŠkolská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
14433079
Základní kapitál1 000 000,- Kč
WWW www.plynbio.cz

Zkušenosti společnosti

Zkušenosti a know-how společnosti vychází z několikaletého a dále probíhajícího výzkumu a vývoje technologie a aktivní činnosti v tomto oboru. Všichni členové vedení jsou vystudovaní inženýři a své dovednosti aplikují velmi úspěšně v praxi. Referencemi nám jsou hotové, dokončené projekty v termínech, v několika případech i před termínem. Všechny projekty, které společnost realizovala jsou ekonomicky aktivní a ziskové.

Na území České republiky Plynbio s.r.o. ve spolupráci s dalšími subjekty realizovala několik bioplynových stanic. Konkrétně v Hradci Králové, Novém Jičíně, Čeladné, Jablonci nad Nisou či ve Strakonicích.

Dluhopisy společnosti Plynbio s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Plynbio 13,2/2513,20 % p.a.31.12.202525 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů