Charakteristika společnosti

Emitent PRAG Investment Group a.s., je etablovanou a dynamickou finanční skupinou, která rozvíjí diverzifikované portfolio činností se specializací na nemovitostní sektor, podnikatelské financování, krizové finanční poradenství a zahraniční obchod.

V rámci nemovitostního sektoru je již více než 10 let předmětem investičního zájmu společnosti jeden z nejatraktivnějších segmentů podhodnocených nemovitostí, tzv. Distressed Real Estate Assets. Jedná se především o nemovitosti rezidenční – bytové jednotky a rodinné domy. Zde se společnosti daří nakupovat nemovitosti v průměru o 37 % levněji oproti odhadní ceně. Nemovitosti následně pronajímá původním vlastníkům a po 1-5 letech se nemovitost se ziskem prodává.

Společnost tak prakticky disponujeme dvojitou mírou zajištění – samotnou nemovitostí a její levnou pořizovací cenou. Zároveň generuje dvojitý výnos – formou inkasování měsíčních plateb nájmu a růstu cen nemovitostí v čase. I proto má vždy garantovaný ziskový exit každé investice.

Název společnostiPRAG Investment Group a.s.
AdresaU Uranie 1583/21, Holešovice, 170 00 Praha 7
06105076
DIČCZ06105076
Základní kapitál2 000 000,- Kč
WWWwww.pragig.cz

Klíčové osoby týmu

Adam Kotrba
Investment Director

Adam je spoluzodpovědný za tvorbu a dohled nad investičními strategiemi hlavních divizí skupiny. Ve své kompetenci má rovněž klíčové investiční partnery. Jeho expertízou jsou více než desetileté zkušenosti s tuzemským a zahraničním investičním, nemovitostním a transakčním trhem. Jako autor mnoha investičních webinářů je držitelem úvěrové a investiční licence Institutu aplikovaného práva akreditovaného u ČNB. Adam rovněž úspěšně absolvoval Behavioral Finance na Duke University of North Carolina. Aktuálně dokončuje studium Financial Markets na Yale University.

Luboš Velebil
Chief Executive Officer

Jako zakladatel a vlastník má Luboš na starosti finanční řízení skupiny a její strategické směřování. Nejvýrazněji se angažuje v mateřské společnosti PRAG Investment Group, kde vyhledává a strukturuje nové investiční akvizice. Rovněž se aktivně věnuje mezinárodnímu obchodu. Disponuje mnohaletými zkušenostmi s řízením vlastních společností věnujících se především Distressed Real Estate Assets a Krizovému managementu. V současnosti studuje Master of Laws se specializací na Korporátní právo – správa a řízení společnosti na European Business School a aktivně se účastní seminářů a kurzů v rámci svého oboru. Luboš je také držitelem úvěrové licence Institutu aplikovaného práva akreditovaného u ČNB.

Dluhopisy společnosti PRAG Investment Group a.s.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
PRAG IG 11,6/202511,60 % p.a.30.4.202550 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů