Charakteristika společnosti

Česká společnost Prague Dimension s.r.o. se sídlem v Praze provozuje WeCare Medical Centre. Jedná se o veřejnou lékařskou kliniku zaměřenou na poskytování služeb praktického lékaře a pediatra. Unikátní mobilní aplikace a webového rozhraní, legislativní změna zdravotního pojištění a zkušený tým společnosti umožnila nabídnout široké veřejnosti bezprecedentní zdravotnické služby s využitím mobilních technologií.

Název společnostiPrague Dimension s.r.o.
AdresaBetlémské náměstí 1004/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
05266017
WWWwww.praguedimension.cz

Vedení společnosti

Marián Mokoš

Marián je dynamický podnikatel s více než 18 lety zkušeností na různých trzích v Evropě, Asii a Austrálii. Během pobytu v zahraničí poznával nové kultury a získal velké pracovní znalosti o více než 10 zemích. Je osvědčeným lídrem s vysokými odbornými znalostmi v oblasti rozvoje pevných vztahů s klienty, budování výkonných týmů se zaměřením na provoz a exekuci záměru vedoucího ke kýženému výsledku. Marian je zakladatel a Generální ředitel společnosti M.B.A. Consulting India, R2P Invest Singapore, FAIRDIP Group a WeCare Medical Centre.

Jiří Soukup

Jiří je zkušeným profesionálem v oblasti finančního a provozního řízení na úrovni nejvyššího managementu se zkušenostmi nabytými během své více jak 20-ti leté kariéry v mnoha mezinárodních společnostech, působících v celosvětovém měřítku. Je odborníkem pro navrhování inovativních řešení správy dat a komunikaci informací, zabývá se také vyhodnocováním výkonu společností a zajišťuje procesy nezbytné pro přijímání správných rozhodnutí. Působí také jako manager změny a pro společnosti staví efektivní týmy napříč regiony a funkčními hranicemi. V minulosti působil jako finanční ředitel společností Home Credit India, Ritchy Group, Grafton Recruitment, Flexi Finance Asia, Aures Holdings a WeCare Medical Centre.

Některé z realizovaných projektů

Startup a rozvoj Home Credit India

Rozvoj společnosti z 0 na 2 000 zaměstnanců, přes 1 mil. zákazníků, otevření regionálních kanceláři v 15 městech, získání úvěru v hodnotě 27 mil. EUR od lokálních i mezinárodních bank a zajištění provozu podle lokální legislativy a pravidel Centrální banky Indie pro nejúspěšnější zahraniční společnost vlastněnou rezidentem České Republiky.

Startup a rozvoj R2P Invest Singapore

Řízení v průběhu prvního roku rozvoje společnosti, získání finančních prostředků v hodnotě 2 mil. EUR v rámci EU. Aktuálně je společnost schopná ročně získávat finanční prostředky v hodnotě 10 mil. EUR na investice v následujících zemích (Česko, Slovensko, Rusko, Indonésie a Filipíny)

Startup a rozvoj FAIRDIP Group Singapore

Rozvoj společnosti ve 4 zemích světa (Česko, Kypr, Rusko & Singapore), získání finančních prostředků v hodnotě 6 mil. EUR ročně na investiční projekty do asijských zemí (Indie, Indonésie, Filipíny & Čína).

Startup a rozvoj M.B.A. Consulting India

Rozvoj společnosti z 0 na 500 zaměstnanců v průběhu 4 roků, roční obrat 4 mil. EUR, zákazníci top 3 největších privátních bank, top 2 telekomunikačních společnosti a další menší lokální společnosti.

Startup a rozvoj Flexi Finance Filipíny

Rozvoj společnosti z 1 000 na 3 500 zaměstnanců, přes 1 mil. zákazníků, rozšíření prodejní sítě a zajištění provozu podle lokální legislativy a pravidel Centrální banky Filipín.

Startup Smart Finance Cyprus

Mikrofinanční společnost zaměřená na financování luxusních automobilů. V prvním roce provozu společnost zajistila financovaní luxusních automobilů v hodnotě 2,5 mil. EUR.

Aktuálně nabízené dluhopisy Prague Dimension

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis WECARE 8,1/368,10 % p.a.31.1.202325 000,-KčDetailní informace
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů