Charakteristika společnosti

Společnost Profileitung pracuje na civilních, mechanických, strukturálních a potrubních projektech s návrhem a řešením v různých průmyslových odvětvích. Jedná se především o oblasti farmaceutické, biotechnologické, potravinářské, chemické, energetické (jaderné elektrárny nevyjímaje) a rafinerie. Inženýrské služby zahrnují projektování, technické řešení a modelování zařízení ve 3D, návrh potrubí, dílů a sestav s prototypem, site-management ve všech standardech a následnou realizaci samotné montáže v Evropě či zámoří. Profileitung udržuje spolu s nejnovějším softwarem nejvyšší standardy v oblasti návrhu a designu, ale také v použití moderních technologických řešení pro dané odvětví průmyslu.

Služby poskytujeme také pro korporátní firmy se zaměřením na svařování a montáže jako subdodavatel, dílčí dodavatel či už jako All-in partner. Hlavní výhoda společnosti spočívá ve flexibilním poskytování služeb v této oblasti s vyškoleným a zkušeným týmem pracovníků. I díky internímu informačnímu systému PFFW zdárně dokončili mnoho projektů a montážních prací přesně dle přání zákazníka.

Název společnostiProfileitung s.r.o.
AdresaKašparovo náměstí 2271/5, 180 00 Praha 8 Libeň
7816014
DIČCZ7816014
Základní kapitál100.000,- Kč
WWWwww.profileitung.com

Některé z realizovaných projektů

 • Stavba Americké nadnárodní farmaceutické společnosti Biogen

  Stavba Americké nadnárodní farmaceutické společnosti Biogen ve Švýcarském Lutterbachu s výzkumným centrem pro výzkum Alzheimerovi nemoci. Zaměstnanci společnosti odpracovali 5626 hodin na instalaci fermentačních nádob.

 • Instalace nové výrobní linky pro výrobu čokolády

  Instalace nové výrobní linky pro výrobu čokolády s vyšší tepelnou odolností určenou na trhy Spojených Arabských Emirátů pro čokoládovnu Belcolade se sídlem v Belgickém Aalstu. Na projektu bylo odpracováno 8531 hodin.

 • Instalace fermentačních tanků v pivovaru Duvel

  Instalace fermentačních tanků v pivovaru Duvel v Belgickém městě Puurs s počtem odpracovaných hodin 12 456.

 • Stavba Americké nadnárodní společnosti

  Stavba Americké nadnárodní společnosti Abbott Pharmaceuticals v Nizozemském Amsterdamu. Odpracováno 10 056 hodin na lince pro výrobu hormonálních tablet.

 • Modernizace výrobní linky pro vakcíny

  Modernizace výrobní linky pro vakcíny ve farmaceutické společnosti Glaxo Smith Kline v Belgickém Wavre. Na projektu bylo odpracováno 6587 hodin.

Aktuálně prezentované dluhopisy Profileitung s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Profileitung 8,5/228,40 % p.a.1.2.202225 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů