Charakteristika společnosti

Emitent Railway Restaurant Prague s.r.o. provozuje úspěšně koncept restaurací Výtopna. Tento koncept má již 11-ti letou tradici a je to unikátní místo, kde servis nápojů a jídel zajišťují vlaky. Železnice se tady vine napříč celou restaurací. Objednejte si jídlo, drink nebo pivo a mašinky Vám ho dopraví až na stůl.

Název společnostiRailway Restaurant Prague s.r.o.
AdresaVáclavské náměstí 802/56, Nové Město – Praha 1
09248323
WWWwww.vytopna.cz

Koncept Výtopna

Výtopna je na trhu více než 11 let, přičemž koncept byl po celou dobu v zisku.

Unikátnost konceptu Výtopna ocenila i společnost American Express, když prostřednictvím American Express Essentials zařadila restauraci Výtopna mezi 20 nejzajímavějších restaurací světa: www.amexessentials.com/top-cool-restaurants-dining-concepts/

Dluhopisy společnosti Railway Restaurant Prague s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
RAILWAY RESTAURANT PRAGUE 8,50/248,50 % p.a.31.5.202410 000,-KčDetail dluhopisu

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů