Charakteristika společnosti Real Luxembourg

Real Luxembourg je česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej. Zakladatelé společnosti a členové expertního týmu mají za sebou mnoho úspěšných realitních transakcí a neustále vyhledávájí nové investiční příležitosti, které český trh nabízí. Specializujeme se na nákup nemovitostí (většinou pod tržní cenou), jejich rekonstrukci a následný prodej se ziskem, který se v minulosti pohyboval v rozmezí 20-115 %. Výjimkou není ani nákup pozemků pro vlastní výstavbu rodinných domů.

Název společnostiReal Luxembourg a.s.
AdresaBílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
04911903
Základní kapitál2 000 000,- Kč
WWWwww.real-luxembourg.cz

Aktivity společnosti Real Luxembourg a.s.

Společnost a její zakladatelé investují a staví jen v krajích, které dobře znají, a proto můžeme její realizované a plánované projekty nalézt v drtivé většině jen ve Středočeském kraji, Ústeckém kraji a v Praze. Zde vybírá nedoceněné a přehlížené nemovitosti, kterým pak ve spolupráci s předními architekty vrací zašlý lesk a krásu a přidává vysokou užitnou hodnotu i osobitý styl.

REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI

Hlavní specializací je nákup a následný prodej různých typů rezidenčních nemovitost bytů, rodinných domů a činžovních domů.

ORNÁ PŮDA A LESNÍ POZEMKY

Přímý výkup zemědělských a lesních pozemků, které mohou zahrnovat ornou půdu, vinice, sady, souvislé lesní celky, či jen jejich část v rámci celé České republiky.

VÝKUP ZAJIŠTĚNÝCH POHLEDÁVEK

Specializace na odkup právně zajištěných pohledávek od bank i privátních subjektů.

Dluhopisy Real Luxembourg

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis REAL LUXEMBOURG H 1/20238,40 % p.a.30.1.202350 000,-KčDetailní informace
Dluhopis REAL LUXEMBOURG D 3/20216,50 % p.a.15.3.20215 000,-KčDetailní informace
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů