Charakteristika společnosti

Společnost RMR tech s.r.o. se od roku 2017 věnuje výstavbě lodních kontejnerů. Nyní na základě nabytých zkušeností a navázání spolupráce s www.stavimezkontejenru.cz chystá společný projekt na výstavbu komunitního městečka.

Společnost sleduje a využívá nejmodernější technologie a díky tomu dokáže z lodních kontejnerů vytvářet ideální domov pro rodinu. Díky technologiím, jenž využívá, vytváří ideální a zdravé podmínky pro život. Stavby jsou navrženy tak, aby jejich nároky na provoz a chod domácnosti byly minimální, v některých případech i + plusové.

Název společnostiRMR tech s.r.o.
AdresaNebovidy 223, Nebovidy 664 48
01650378
Základní kapitál200 000,- Kč
WWWwww.rmrtech.cz

Některá z možných využití lodních kontejnerů

Moduly jsou vytvořeny z recyklovaných přepravních kontejnerů HC 40“. Nejsou pevně spojeny se zemí, díky čemuž lze moduly v budoucnu libovolně přemístit a stavební pozemek tak využít dle aktualních potřeb.

Nosná konstrukce je tvorena přepravním kontejnerem o rozměrech: 12 x 2,5 x 3m (d x š x v)
Každý modul je samostatnou jednotkou připojenou k inženýrským sítím. Využití nejmodernějších technologie vede k tvorbě dokonalého prostředí pro bydlení: Tepelné izolace, díky kterým se dosahuje nízké tepelné ztráty objektu. Podlahové topení Heatflow, které vytváří dokonalou tepelnou pohodu.

Dluhopisy společnosti RMR tech s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
RMR TECH 8,20/248,20 % p.a.30.4.202425 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů