Charakteristika společnosti Satori Capital

Společnost investuje do konzervativních nemovitostních a investičních obchodů na území České republiky. Mezi současné aktivity patří nákup polyfunkčního zdravotnického zařízení v obci Nezdenice, akvizice administrativního areálu společnosti ZAKO spol. s.r.o. ve Skotnici na Ostravsku a dalších komerčních nemovitostí s dlouhodobými pronájmy ve Zlínském kraji.

Název společnostiSatori Capital s.r.o.
AdresaJaurisova 515/4, 140 00 Praha
01942522
WWWhttp://www.satoricapital.cz/

Aktivity společnosti Satori Capital

Nemovitosti

Společnost se zaměřujeme na nemovitosti se stabilní výnosností a dlouhodobými nájemci.

Software

Společnost v roce 2013 začínala jako vývojářská společnost oblasti automatizace obchodních procesů v asset managementu a stále je to jedna z hlavních aktivit. Díky získaným zkušenostem a vydělanému kapitálu se společnost rozhodla diversifikovat i do dalších oborů. V oblasti software se nyní soustředí na optimalizaci produktu především k proprietárním účelům.

Aquaponie

Ke konci roku 2018 proběhne výstavba velkokapacitního skleníku pro pěstební účely Aquaponie, kde je společnost většinovým investorem. Jedná se o ekologický způsob pěstování ryb a zeleniny, kde má zafixován odběr produkce na 3 roky dopředu u celorepublikového velkoobchodu. Investice přesáhne 11 mil. Kč v první fázi.

Aktuálně nabízené dluhopisy Satori Capital

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Rodinné hodnoty 7,2/367,20 % p.a. + bonus14.12.202010 000,-KčDetailní informace
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů