Charakteristika společnosti

Společnost SB BIOenergy & fund s.r.o. je jednou z dceřiných společností investiční skupiny Vci. Je určena primárně k zajištění zázemí, dodávkám našich odzkoušených technologií výrobcům a navazování obchodní spolupráce v sektoru zpracování biomasy.

Mezi klíčové aktivity patří:

  • Financování a koordinace akvizic primárních zpracovatelů vstupní dřevní suroviny, tedy kulatiny.
  • Financování, výroba a instalace technologií pro zpracování dřevní suroviny na topiva, především brikety a pelety.
  • Financování vývoje a dodávek výrobních technologií využívajících efektu úspor energií v procesu zpracování biomasy.

Název společnosti tomuto účelu a zaměření odpovídá: BIOenergy, tedy vše spojené s obnovitelnými energiemi a také fund, kterým označujeme společnosti sdružující finanční prostředky pro rozvojové projekty v daném sektoru, česky taková “pokladnička”. Společnost bude zajišťovat financování i dalších projektů z oblasti obnovitelných zdrojů.

Název společnostiSB BIOenergy & fund s.r.o.
AdresaÚžická 32, 250 70 Odolena Voda
03518299
Základní kapitál100 000,- Kč
WWW www.v-ci.cz

Zkušenosti společnosti

Oboru topiv se klíčoví lidé ze společnosti SB BIOenergy & fund s.r.o. věnují již více než 10 let. Koupí primárního zpracovatele dřeva bude společnost zcela soběstačná v rámci celého výrobního řetězce, od získání vstupní suroviny až po zpracování hotových výrobků.

Na projektu pracuje tým zkušených odborníků, a to jak z oblasti investic do firem, tak zpracování dřeva a obchodu s topivy. Výhodou jsou již vytvořené vazby na odběratele v České republice i v zahraničí.

V oblasti technologií společnost vlastní patent a několik průmyslových ochranných vzorů. Jedná se zejména o postupy a technologie v oblasti úspor při zpracování dřevní biomasy, především v procesu jejího sušení.

Proces sušení je energeticky a finančně nejnáročnější částí výroby a je klíčovým krokem určujícím kvalitu finálního produktu.

Součást investiční skupiny Vci

Investiční skupina Vci se zaměřuje na nemovitostní a firemní investice. V oblasti nemovitostí se zaměřuje na vlastnický development se specializací na revitalizace brownfieldů.

V oblasti firemních investic se zaměřuje na technologické projekty s velkým potenciálem růstu a to primárně z oblasti zelené energetiky, recyklace surovin, inovativních technologií a alternativního zemědělství. Skupina se snaží vždy o synergie v daném místě a oblastech zaměření.

Aktuální čísla skupiny

  1. Na trhu více než 15 let
  2. Hodnota vlastních projektů přesahuje 550 mil. Kč
  3. Aktuálně spravuje cizí zdroje ve výši přesahující 225 mil. Kč

Dluhopisy společnosti

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Vci BIO energy 14,26|202514,26 % p.a.30.9.202520 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů