Charakteristika společnosti

Emitentem je  společnost STAPOZ – SKUH s.r.o., v jejímž čele stojí Jakub Kovář, který sbírá zkušenosti již od roku 2006 a úspěšně se zabývá především nákupem pozemků a nemovitostí.

V rámci tohoto projektu Chalupa košíky odkupuje pozemek vč. rozestavěné nemovitosti za velmi zajímavých podmínek. Poté má v plánu unikátní nemovitost dostavit a začít provozovat jako krátkodobé ubytování k rekreaci. V současné době existuje zdařilá architektonická studie, kterou se při výstavbě bude řídit.

Název společnostiSTAPOZ – SKUH s.r.o.
AdresaPastýrna 1724, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
08139334
DIČCZ08139334
Základní kapitál110 000,- Kč
WWW www.stapoz.cz

Chalupa Košíky

Lidé ve společnosti již více jak 20let podnikají. V rámci stavební činnosti zrealizovali developerský projekt v Uherském Hradišti, kde vybudovali 7 stavebních parcel, včetně příjezdové komunikace a sítí viz: www.pozemkymaratice.cz

Projekt Chalupa Košíky je v současnosti rozestavěný. Společnost na jeho dokončení z vlastních prostředků vynaloží cca 4 mil. Kč s ohledem na výše cen stavebního materiálu a prací.

Dluhopisy společnosti STAPOZ – SKUH s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Chalupa Košíky 10,2/2410,20 % p.a.31.12.202420 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů