Charakteristika společnosti

Emitent STAVBY KV s.r.o. je společnost podnikající od roku 2011 v oblasti stavebnictví – výstavba rodinných domů, rekonstrukce nemovitostí. Od roku 2016 provozuje vlastní betonárnu pro okolí města Světlé nad Sázavou.

Hlavními činnostmi jsou výroba a prodej transportních betonových směsí, stavební činnost – výstavba rodinných domů. Od roku 2019 firma rozšiřuje svou činnost o vyhledávání nemovitostí vhodných k rekonstrukci, jejich rekonstruování a následný provoz a prodej.

V roce 2019 firma odkoupila průmyslový areál v blízkosti světelského nádraží se záměrem vybudovat zde zázemí pro výrobu a rozvoj svých činností. V oblasti výroby a prodeje betonových směsí se firma stala hlavním dodavatelem pro domácnosti a stavební firmy realizující stavební činnosti v okolí současného sídla firmy. Díky tomu se může pochlubit pověstí dodavatele kvalitních betonů za férovou cenu.

Název společnostiSTAVBY KV s.r.o.
AdresaPříseka 52, 582 91 Příseka
28792921
Základní kapitál300.000,- Kč
WWWwww.snadnastavba.cz

Přehled majetku společnosti

Majetek společnosti dosahuje částky 4 miliony korun. Investice do modernizace výroby zvýší hodnotu strojního zařízení na částku 6 milionů korun.

Dalším rozvojem betonárny ve vlastních prostorech získá společnost finanční úspory z nájemného, rozšíření výroby na více než 6 000 m3/rok a tím dokáže obsloužit větší okruh zákazníků. Investicí do lepšího řízení výroby dosáhne snížení provozních nákladů a výrobu posune na vyšší ekologický stupeň.

  • vlastní pozemky a nemovitosti průmyslového areálu v obci PŘÍSEKA pro provoz betonárny

  • zemědělské pozemky v obci Příseka

  • moderní vybavení pro kompletní stavební činnost

Vedení společnosti

Lukáš Kalenský

Zakladatel a CEO společnosti

Lukáš Kalenský je vystudovaný ekonom, s více než 20ti letými zkušenostmi z bankovnictví a úvěrování a řízení výstavby nemovitostí.

Martin Vašák

Zakladatel a technicko-výrobní ředitel

Martin Vašák je vystudovaný stavař v oblasti pozemních staveb. Ve společnosti STAVBY KV s.r.o. má na starosti technický rozvoj betonárny a její modernizaci s důrazem na ekologii.

Aktuálně prezentované dluhopisy STAVBY KV s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Betonárna KV 8,758,75 % p.a.30.4.202310 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů