Charakteristika společnosti

Za společností V4-Vajkovce, a.s. stojí silné značky s dlouhou historií v oblasti stavebnictví: Impresario Group s.r.o a IZOLTHERM s.r.o. které se v oboru pohybují již od roku 2004. Za tu dobu realizovali mnohé projekty od výstavby malých rodinných domů na klíč, přes obnovy velkých bytových domů, opravy historických objektů až po realizaci velkých komplexních objektů novostaveb, případně i realizaci specifických specifických zdravotnických zařízení a jiných druhů staveb.

Název společnostiV4 – Vajkovce a.s.
AdresaJiráskovo náměstí 1981/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
14247151
Základní kapitál2 100 000,- Kč
WWWwww.v4-vajkovce.cz

Zkušenosti společnosti

Za společností V4-Vajkovce, a.s. stojí silná skupina společností s jedním majitelem IZOLTHERM s.r.o. a Impresario Group s.r.o., které působí v oblasti stavebnictví od roku 2004. Tato skupina má 19 leté zkušenosti v oblasti terénních úprav a výstavby nemovitostí včetně vylití základových pásů, zhotovení základové desky, výstavby obvodových zdí, zhotovení věnců nebo deky, realizace střech, zateplení a rozvodů inženýrských sítí, zhotovení vnitřních omítek, pokládky obkladů dlažeb, finálních úprav před prodejem nemovitostí.

Dluhopisy společnosti V4 – Vajkovce a.s.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
V4 – VAJKOVCE 10,2/202510,20 % p.a.31.5.202524 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů